Centerpartiet säger nej till betongstaden

Centerpartiet säger i sitt samrådsyttrande tydligt nej till planerna i dess nuvarande utformning. Uppsala behöver halvera bostadsplanerna till 10.000-12.500 bostäder för de Sydöstra stadsdelarna för att inte drabbas hårt av kommande generationers fördömanden av en misslyckad stadsutveckling med segregering och sociala problem som en följd.

“Centerpartiet är medvetna om att avtalet med staten kring det viktiga fyrspåret ställer krav på bostadsbyggandet, men vi vill lägga tyngdpunkten vid att behålla balansen med 25 procent boende på landsbygden och 75 procent i staden, och satsa på kommunens kransorter. Vi vill värna Uppsalas profil som staden på slätten” säger Jonas Petersson, gruppledare för Centerpartiet i Uppsala kommun.

Enligt Centerpartiet har varken ökad klimatbelastning, ökad trafikbelastning, Uppsalas problem med integration, Uppsalas identitet eller riskanalys beträffande framtida demografiska och ekonomiska förutsättningar beaktats tillräckligt i sammanvägningen.

“Det är ett omfattande förslag på exploatering. Det hållbara samhällsbygget är mer än bostäder. Närhet till arbetsplatsen, naturen och inte minst valfriheten att välja något annat riskerar att komma i skuggan av jätteprojektet Sydöstra staden. Hela Uppsala kommun måste få växa och den Sydöstra staden riskerar bli gökungen som trycker undan mångfald och andra projekt och initiativ från privata markägare och byggherrar. Den demokratiska processen måste nu ta hänsyn till alla samrådsyttranden innan planerna går vidare. Centerpartiet har gjort ett tydligt samrådsyttrande och för oss får det gärna bli en valfråga vid valet 2022. ” säger Jonas Petersson.

Är det något beslut som inte ska stressas igenom så är det detta. Vi har inte råd att kompromissa när det gäller så omfattande beslut om Uppsalas framtid. Låt medborgarna få säga sitt och låt oss göra det här på ett hållbart sätt tillsammans.

Läs Centerpartiets samrådsyttrande här. , 483.5 kB.