Räkna på biologisk mångfald vid exploatering

På den biologiska mångfaldens dag den 22 maj föreslår Centerpartiet i en motion att att Uppsala kommun ska utreda möjligheten att arbeta med biologisk mångfald på ett systematiskt sätt och därefter ta fram en strategi för hur man ska säkerställa en förbättring av biologisk mångfald vid exploatering och platsutveckling.

Biologisk mångfald är viktigt för ett fungerande samhälle. Det är dessutom oerhört värdefullt för såväl ekonomin som vårt välbefinnande. Luften vi andas in, vattnet vi dricker och maten vi äter förlitar sig på biologisk mångfald. Växter rengör luften och bin pollinerar matgrödor. Hundratals kommuner, regioner och länder världen över har i dag en strategi för biologisk mångfald och i vissa länder är det obligatoriskt.

Den biologiska mångfalden minskar i en rasande takt och det byggs i områden med höga biologiska värden såsom Eriksbergs Blodstensskogen och Hammarparken, Seminariparken och snart hela Sydöstra stadsdelarna. En anledning till att större krafttag inte tas eller kompensationsåtgärder sätts in är att det lätt kan viftas bort som något omätbart som inte går att räkna och likställa med en ekonomisk investering. Centerpartiet vill inte att Uppsala ska gå samma väg.

I takt med att kommunen exploaterar mer än någonsin och i en snabb takt anser vi att en ambition borde vara att arbeta utifrån en strategi som lämnar den naturliga miljön i ett mätbart bättre tillstånd än i vilket den ursprungligen var. Resultatet skulle bli en nettovinst i biologisk mångfald.

I flertalet länder, bland annat Storbritannien, används ett system för 'biologiska mångfaldsenheter' som används för att mäta biologisk mångfald före och efter exploatering. Systemet innebär att man gör en kvantitativ bedömning som visar förändringen i biologisk mångfald på ett robust, konsekvent och öppet sätt. Utifrån bedömningen tas en plan fram för hur den biologiska mångfalden kan öka. Byggplaner kan alltså godkännas först om det kan säkerställas att den biologiska mångfalden kan öka med de åtgärder som föreslås.

Systemet används i dagsläget framför allt vid utveckling av infrastrukturprojekt som vägar, järnvägar, flygplatser och kraftproduktionsanläggningar. Även om Uppsala kommunen inte kan lagstifta om det kan man likt systemet för GYF (Grönytefaktor) använda det som en parameter som markexploatör ska planera och agera utifrån för att få bygglov. Vissa utvecklare arbetar redan enligt strategin om att beräkna biologisk mångfald för att gå plus och gör detta frivilligt, med stor framgång. Det allmänna samförståndet är att de ekonomiska och marknadsmässiga fördelarna uppväger alla kostnader.

Centerpartiet anser att Uppsala kommun behöver arbeta tydligare och bättre med biologisk mångfald och säkra att den förbättras vid de projekt som kommer genomföras i framtiden för att säkra en hållbarhet i samhällsbygget.

Centerpartiet vill därför att Uppsala kommun ska utreda möjligheten att arbeta med biologisk mångfald på ett systematiskt sätt och därefter ta fram en strategi för hur man ska säkerställa en förbättring av biologisk mångfald vid exploatering och platsutveckling.