Centerpartiet: Utred fler alternativ för Uppsala konstmuseum!

Att utreda Ångkvarnen som lokal för Uppsala konstmuseum har varit aktuellt i utredningarna hittills, och Centerpartiet anser att det fortfarande kan vara en lämplig plats för lokalisering.

Centerpartiet anser att Uppsalas framtida konstmuseum måste fylla vissa kriterier. Det måste vara klimatanpassat så konsten inte tar skada, lokalen måste vara säker så konsten får vara kvar och den måste vara tillgänglig för besökarna. Centerpartiet tror att både Kaniken och Ångkvarnen har potential att fylla dessa kriterier och vill därför se en utredning av de båda.

”Det har av många efterfrågats en alternativ placering av framtidens konstmuseum. Då är det lämpligt att åtminstone ställa två alternativ mot varandra att jämföra” säger Jonas Petersson, gruppledare för Centerpartiet i Uppsala kommun.

”När utredningen var klar kändes det frustrerande att det inte hade utrett någon annan plats än den som vi sett som den minst lämpliga. Hur ska man kunna ta beslut utan att få en jämförelse av för- och nackdelar med samtliga förslag? Nu blev det ett magplask med att slottet är bra och allt annat är dåligt, utan att få en förklaring kring vad som faktiskt talade emot de andra ställena” säger Lena-Maria Jansson, ersättare i Kulturnämnden.

Preliminärt datum för inriktningsbeslut gällande konstmuseets framtid i Uppsala var den 15e april, men på grund av rådande omständigheter med Covid-19 blev beslutet framflyttat till kommunstyrelsens sammanträde den 27e maj.

”Vi ställer oss mycket positiva till att förutom Kaniken även utreda Ångkvarnen, det är lättillgängligt för både turister och lokalinvånare då det ligger vid ett fint promenadstråk vid ån, och kan fungera som en förlängning söderut” säger Olle Romlin, ledamot i kulturnämnden.