Centerpartiet kräver förlängning av avgiftsfria enskilda resor med färdtjänst

Centerpartiet vill att Uppsalas färdtjänståkare ska få åka ensamma i sin bil utan extra avgift även under hösten. Avgiften för ensamresor togs tillfälligt bort under våren, men återinförs den 17 augusti.

Den som åker färdtjänst i Uppsala har normalt möjlighet att boka egen bil, då tillkommer emellertid en extra avgift för resenären. Som en åtgärd mot coronavirusets spridning fattade kommunfullmäktige den 16 april beslut om att tillfälligt ta bort den extra avgiften.

- Pandemin är alltjämt ett faktum och den skördar tyvärr fortfarande liv. Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att faran inte är över. Många av dem som åker färdtjänst tillhör riskgrupper så vi tycker att de som vill ska ha möjlighet att åka själva utan extra avgift även under hösten, säger Jonas Petersson (C), gruppledare och 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Kommunfullmäktige beslutade ursprungligen att ta bort avgiften till och med den 9 juni, vilket senare förlängdes till den 16 augusti. I samband med att åtgärden förlängdes bemyndigades även gatu- och samhällsmiljönämnden att besluta om ytterligare förlängning. Minoritetsstyret valde emellertid att inte använda detta bemyndigande vid nämndens senaste sammanträde, varmed avgiften för enskilda resor kommer återinföras den 17 augusti.

- Jag tycker det vore olyckligt att återinföra avgiften i det här läget, det skickar helt fel signal till Uppsalaborna. Jag tycker detta är en så pass angelägen fråga att jag uppmanar gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Rickard Malmström (MP) att snarast kalla till ett extra sammanträde och förlänga avgiftsfriheten för enskilda resor, säger Jonas Petersson.