Öl och vin till hämtmaten kan bli verklighet i Uppsala

Centerpartiet fick gehör för sitt förslag om att underlätta leverans av alkohol i samband med matleveranser på dagens sammanträde i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nu ska kommunens miljöförvaltning skyndsamt utreda möjligheten till mikrocatering samt rutiner för att hantera detta praktiskt.

Under dagens sammanträde i miljö- och hälsoskyddsnämnden väckte Centerpartiet, uppbackade av Moderaterna och Kristdemokraterna, ett initiativärende om att möjliggöra så kallad mikrocatering i Uppsala – det vill säga bereda restauranger och krogar möjlighet att leverera alkoholhaltiga drycker ihop med matleveranser.

- Det är väldigt glädjande att vi fick stöd för det här initiativet. Det ska fortfarande utredas, men förhoppningsvis kan kommunens restauranger inom kort erbjuda sina kunder en öl eller ett glas vin även till hämtmaten. Den extra intäkten vore väldigt värdefull för många restauranger som har det tufft under pandemin, säger Mats Åhlund (C), förslagets upphovsman och 2:e vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Den styrande koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet motsatte sig förslaget. Förslaget fick emellertid stöd av både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och bifölls därmed av nämnden.

- Det är tråkigt att inte en enig nämnd kunde ställa sig bakom förslaget som innebär en liten men konkret och viktig förbättring av villkoren för en pressad bransch. Det viktigaste är emellertid att det går igenom, och jag hoppas att styret som trots allt kontrollerar förvaltningen accepterar det här demokratiskt styrda beslutet och inte lägger käppar i hjulen för utredningen, avslutar Mats Åhlund (C).

Centerpartiet yrkande även tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna på att kommunen skulle informera innehavare av stadigvarande serveringstillstånd om möjligheten till mikrocatering så snart rutiner tagits fram. Detta yrkande bifölls emellertid inte av mötet.