Snart kan stadens barn få skolskjuts till landsbygdsskolor

En enig utbildningsnämnd biföll igår Centerpartiets yrkande om att möjliggöra omvända skolskjutsar i Uppsala kommun. Det innebär att barn som bor i staden ska kunna välja en skola på landsbygden och få skolskjuts från staden.

Utbildningsnämnden behandlade på gårdagens sammanträde en utredning av omvända skolskjutsar som Centerpartiet tagit initiativ till. Utredningen konkluderade att omvända skolskjutsar på frivillig grund vore möjligt i Uppsala. Centerpartiet yrkade under behandlingen på att utbildningsförvaltningen i samband med kommande skolval ska informera vårdnadshavare i kommunen om landsbygdsskolornas fördelar och möjligheten att få skolskjuts från staden till landsbygden. En enig nämnd ställde sig bakom yrkandet.

- Det finns många fördelar med att välja en skola på landsbygden. Landsbygdsskolorna har ofta lägre beläggning vilket ger mer lärarledd tid per elev. Dessutom har de ofta större skolgårdar och ligger i lugnare miljöer än stadsskolorna. Omvända skolskjutsar avlastar de trånga skolorna i stan och säkerställer att vi kan behålla skolorna på landet, säger Olle Romlin (C), ledamot i utbildningsnämnden.

Centerpartiet i Uppsala har drivit omvända skolskjutsar inom ramen för det fria skolvalet i flera år. Bakgrunden till det beslut som fattades under gårdagen är en centermotion om att utreda omvända skolskjutsar som kommunfullmäktige biföll i februari 2020.

- Omvända skolskjutsar har testats med gott resultat i bland annat Kristianstad och Gislaved. Gislaveds utvärdering av åtgärden visade att den på kort tid ledde till bättre integration och en tryggare skolmiljö. Även i Kristianstad har omvända skolskjutsar kopplats till bättre integration och dessutom högre studieresultat, säger Mattias Johansson (C) som skrev den motion som var upptakten till gårdagens beslut.