Centerpartiet förordar konstmuseum i kvarteret Kaniken

Vid ett medlemsmöte i förra veckan beslutade Centerpartiet att förorda att Uppsala Konstmuseum i framtiden förläggs till kvarteret Kaniken.

I en utredning av Uppsala kommuns framtida konstverksamhet som presenterades i december pekades Uppsala slott och Kaniken ut som möjliga lokaliseringar för Uppsala Konstmuseum.

- Vi i Centerpartiet finner att Kaniken är det klart bättre av de två alternativen. Kaniken ger större ytor för konsten till ungefär samma hyreskostnad som för slottet och är mer tillgängligt. Det mer centrala läget vid Västra Ågatan vidgar dessutom centrum och innebär ett lyft för restauranger, kaféer och butiker längs med åstråket, säger Olle Romlin (C), ledamot i kulturnämnden.

Centerpartiet anser att även Uppsala slott skulle kunna erbjuda fina utställningslokaler. Detta alternativ är dock omgärdat av åtskilliga frågetecken. Byggnadens kulturhistoriska betydelse gör det osäkert huruvida de om- och tillbyggnader som föreslås för att inhysa ett större konstmuseum är möjliga. Att förbättra slottets tillgänglighet skulle därtill enligt utredningens förslag kräva dyra investeringar i en utomhusrulltrappa eller bergbana.

Övriga partier har ännu inte meddelat vilket lokaliseringsalternativ de förordar, men Centerpartiet är hoppfulla om att kunna bilda en majoritet för Kaniken.

- Frågan om konstmuseets lokalisering har dragits i långbänk så det är välkommet att det äntligen ska beslutas. När beslutet är fattat måste kommunen också våga satsa på museets innehåll. Mer ändamålsenliga lokaler är nödvändigt men inte tillräckligt för en bättre konstverksamhet – kommunen måste också skjuta till resurser för verksamheten. Annars äts konstmuseets budget upp av högre hyra, avslutar Olle Romlin.