Centerpartiet överklagar beslut om konstmuseum

Centerpartiet överklagar kommunstyrelsens beslut att i framtiden placera Uppsala konstmuseum på Uppsala slott. Detta sedan kommunfullmäktiges ordförande under fredagsmorgonen meddelat att hon nekar det extra fullmäktigesammanträde som 40 fullmäktigeledamöter begärt.

I förra veckan begärde 40 av Uppsalas kommunfullmäktigeledamöter ett extra fullmäktige-sammanträde för att behandla ärendet om Uppsala konstmuseums placering. Under fredagsmorgonen meddelade kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson (L) att hon inte kommer tillmötesgå denna begäran.

- Det är anmärkningsvärt att ordförande fattar det här beslutet. Kommunallagen är glasklar, om mer än en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det så ska sammanträde hållas, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson med eftertryck.

Då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna i och med beslutet blockerar möjligheten att få frågan om konstmuseets placering till fullmäktige på politisk väg försöker Centerpartiet nu istället få det till fullmäktige den juridiska vägen. Partiet har förberett en överklagan av kommunstyrelsens beslut att placera konstmuseet på slottet som kommer skickas in till förvaltningsrätten den närmaste veckan.

- Vi menar att de omfattande ingrepp som föreslås i slottsmiljön är en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Uppsala kommun. Sådana frågor får enligt kommunallagen inte avgöras av kommunstyrelsen utan kräver fullmäktigebeslut, säger Jonas Petersson.

Kommunfullmäktige har genom ett flertal tidigare beslut deklarerat hur viktigt Uppsala slott och den omgivande kulturhistoriska miljön är för Uppsala kommun. Frågor om omfattande förändringar av den här miljön måste därför, enligt Centerpartiet, beslutas av kommunfullmäktige och kan inte fattas på delegation av kommunstyrelsen.