Uppsala kommun får lagstadgad bostadsförsörjningsplan efter C-motion

Centerpartiet har i en kommunfullmäktigemotion föreslagit att Uppsala kommun ta fram en bostadsförsörjningsplan. Lagen kräver att svenska kommuner ska ha en aktuell bostadsförsörjningsplan. I Uppsala har en sådan saknats – fram till nu.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska alla svenska kommuner ha en aktuell bostadsförsörjningsplan. Uppsala kommuns senaste bostadsförsörjningsplan slutade att gälla i december 2019. Sedan cirka 18 månader tillbaka saknar kommuner således ett viktigt och lagstadgat styrdokument. I september 2020 lämnade Centerpartiet in en motion där skyndsamt framtagande av en bostadsförsörjningsplan föreslogs som en av flera åtgärder för att främja byggandet av studentbostäder i Uppsala. Under tisdagen föredrogs ett förslag till plan för kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Det är angeläget att kommunen har en bostadsförsörjningsplan. Dels så är det lagkrav på det och det är anmärkningsvärt att kommunen varit utan en lagstadgad plan så länge. Men framför allt så är det ett viktigt verktyg för att se till att vi bygger för de behov och den efterfrågan som finns, säger Victor Zhao-Jansson (C) som är ledamot i Uppsalas plan- och byggnadsnämnd.

Utöver framtagandet av en bostadsförsörjningsplan föreslog Centerpartiet i sin motion att studentbostäder ska beaktas i kommunens översiktsplanering och att kommunen ska uppmuntra enskilda att upplåta källare, Attefallshus och liknande till studenter.

- Vi vill slå vakt om Uppsala som studentstad. Studentbostäder är i det perspektivet en strategiskt viktig tillgång för kommunen, ska vi förbli Sveriges främsta studentstad måste vi se till att de som vill studera här kan flytta hit. I dagsläget är det för svårt att få tag i en mindre bostad till rimlig kostnad, avslutar Victor Zhao-Jansson (C).