Centerpartiet deltar i skomanifestation mot utbyggnaden av sydöstra stadsdelarna

Centerpartiet deltar under lördagen i Föreningen Sydöstra Uppsalas skomanifestation mot utbyggnadsplanerna för de sydöstra stadsdelarna. Centerpartiet delar många av föreningens synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för området.

Under lördagen arrangerar Föreningen Sydöstra Uppsala en skomanifestation mot Uppsala kommuns utbyggnadsplaner för de sydöstra stadsdelarna. Centerpartiet har länge varit kritiska mot förslaget att spränga in 21 500 nya bostäder i befintliga boendemiljöer i Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna och deltar vid manifestationen för att uttrycka sitt stöd för dem som direkt berörs av planerna.

- Centerpartiet vill att hela Uppsala kommun ska utvecklas grönt, hållbart och omsorgsfullt, vi vill inte att all utveckling ska koncentreras till de sydöstra stadsdelarna och jäktas fram under en pandemi. Vi vill omfördela en stor del av de tänkta bostäderna till kommunens kransorter med goda kommunikationer till Uppsala C, säger Centerpartiet Uppsalas ordförande Freija Carlstén.

Avtalet med staten om fyrspårsinvestering och utbyggnad av de sydöstra stadsdelarna föregicks inte av någon medborgardialog om den tänkta utvecklingen, vilket Centerpartiet redan då var kritiska till. Kommunen gick inte ut med några konkreta planer för de sydöstra stadsdelarna innan valet 2018, och medborgardialogen kring den fördjupade översiktsplanen har varit bristfällig på grund av pandemin.

- Centerpartiet tycker det är viktigt att Uppsalas och de sydöstra stadsdelarnas invånare ges möjlighet att tycka till om och påverka de här planerna, på riktigt. Därför förordar vi att antagandet av den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna ska skjutas upp till efter valet 2022, så att väljarna tydligt kan visa vad de tycker om utbyggnaden och påverka om och i så fall hur den genomförs, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.