Centerpartiet vill införa krångelombudsperson i Uppsala

Centerpartiet vill införa en krångelombudsperson i Uppsala kommun. Funktionen ska minska krångel och byråkrati inom kommunen och underlätta kontakter med kommunen för invånare och företag.

Enligt SCB:s Medborgarundersökning 2020 upplever många invånare att Uppsala kommun är svår att kontakta och krånglig att ha att göra med. För att minska krånglet har Centerpartiet i en kommunfullmäktigemotion föreslagit att kommunen ska införa en krångelombudsperson. Den nya funktionen ska kartlägga onödigt krångel och föreslå förbättringar av kommunala rutiner och processer.

- Många invånare och företag tycker att kommunen är krånglig att ha att göra med. När jag hör många exempel på det kan jag bara instämma. Införandet av en krångelombudsperson är ett innovativt grepp som vi tror kan underlätta invånares och företags kommunkontakter, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson.

Många processer inom Uppsala kommun är krångligare än de behöver vara. Den som till exempel vill installera en oljeavskiljare i sin verksamhet måste i dag anmäla detta till minst två, ibland tre, kommunala instanser. Det vore enkelt för kommunen att ha ett anmälningsformulär som går till alla tre instanser, istället för att näringsidkare som idag ska behöva kontakta tre olika delar av kommunorganisationen.

- De många exemplen på onödigt krångel inom kommunen visar att det behövs en funktion inom kommunen som kan agera blåslampa i ett kontinuerligt förbättringsarbete syftande till att göra kommunen mer medborgar- och företagarvänlig, säger Jonas Petersson.

Helsingborgs kommun blev 2019 först i Sverige med att införa en krångelombudsperson. Även Karlstad kommun har beslutat att införa en motsvarande funktion, detta beslut har emellertid inte verkställts ännu. Om Centerpartiets motion bifalls blir Uppsala den andra eller tredje kommunen i Sverige att införa en krångelombudsperson.

Läs mer i Centerpartiets rapport Krångelombudsperson - En granskande och utvecklande funktion för minskat krångel , 124 kB..