Centerpartiet svarar på hur Uppsala ska lösa klimatkrisen

Budskapet i den senaste IPCC-rapporten var tydligt. Läget för klimatet är akut och människan är till 95 procents sannolikhet ansvarig för utvecklingen. UNT tog reda på vad politikerna vill göra åt situationen lokalt.

I rapporten skriver FN:s klimatpanel att vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet snabbare än man trott och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden.

UNT har tidigare rapporterat att Uppsala kommun är en av de tio kommuner i landet som löper störst risk för att drabbas av översvämningar i vattendrag i framtiden.

Men hur ser Centerpartiet på klimatkrisen och vad som behöver göras lokalt?

Mats Åhlund, 2:e vice ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnden

Hur reagerar du på den senaste rapporten från IPCC?

– Det blev en bekräftelse på de farhågorna som redan finns. Rapporten är en sammanställning av tusentals vetenskapliga artiklar, och det är skrämmande läsning.

Har ditt parti lagt något förslag som rör klimatet under den senaste mandatperioden på kommunal nivå?

– Ja, partiet har nyss antagit en egen väldigt bra miljö- och klimatplan. Kommunen har också en sådan plan, men problemet är att den inte följs upp. Därför vet vi inte var vi står just nu. Mycket tyder på att saker går åt fel håll, exempelvis koldioxidutsläppen. Vi i Centerpartiet trycker därför på för att fullfölja dessa planer.

På vilket sätt påverkas Uppsala av klimatförändringarna?

– Om vi inte kommer till rätta med den globala uppvärmningen kommer Uppsalaborna att drabbas av dramatiska förändringar vad gäller hur vår natur ser ut, och vi kommer att få sämre levnadsförhållanden.

Vad är det enskilt viktigaste som kan göras för klimatet i Uppsala?

– Minska utsläppen och värna om den biologiska mångfalden. Vi måste också se till att samordna klimatarbetet mellan näringsliv, föreningar och kommunen, säger Mats Åhlund (C).