Uppsala kommun särbehandlar näringsidkare - Centerpartiet kräver åtgärd

Uppsala Sport- och Rekreationsfastigheter har vid upprepade tillfällen under 2021 marknadsfört enskilda näringsidkare. Nu vill Centerpartiet se en kommunal marknads-föringspolicy för att förhindra kommunal särbehandling av enskilda näringsidkare.

Under augusti har UNT:s läsare kunnat ta del av betalt innehåll som marknadsför en restaurang på Studenternas. Annonseringen har emellertid inte betalts av restaurangen, utan restaurangens hyresvärd, det kommunala bolaget Uppsala Sport- och Rekreationsfastigheter. Det är inte första gången ett av kommunens bolag marknadsför ett enskilt företag. Tidigare under året har Sport- och Rekreationsfastigheter genom sponsrade artiklar i UNT marknadsfört flera av sina hyresgäster, och 2019 fick det kommunala bolaget Destination Uppsala skarp kritik för att genom sin marknadsföring ha gynnat en enskild restaurangkoncern.

- En kommun får under inte särbehandla enskilda företag utan saklig grund. Det är särskilt provocerande att man väljer att marknadsföra en enskild restaurang mitt under en pandemi som slagit hårt mot hela restaurangnäringen. Jag förstår om andra restauratörer upplever det som att kommunen favoriserar och behandlar alla restauranger på samma sätt, säger kommunfullmäktigeledamoten Olle Romlin (C).

På kommunfullmäktige den 13 september lyfter Olle Romlin upp frågan för politisk diskussion genom en interpellation. Han hoppas att kommunfullmäktige unisont kan ta avstånd från den här sortens särbehandling av enskilda näringsidkare, samt ställa sig bakom förslaget om en marknadsföringspolicy för att förhindra att det inträffar igen.

- Eftersom det inte rör sig om ett enstaka misstag utan om ett återkommande problem tycker vi att kommunen behöver adressera det. Vårt förslag är att kommunen tar fram en marknadsföringspolicy som gäller för såväl förvaltning som kommunala bolag, som tydligt slår fast att enskilda företag inte får gynnas eller missgynnas på osaklig grund, avslutar Olle Romlin.