Valstugeinvigning med Rickard Nordin

Riksdagsledamot Rickard Nordin inviger officiellt Centerpartiets valstuga i Uppsala tisdag den 16/8 13:00. Där svara han och vi gärna på frågor om energiomställningen, fossilfri energi och politik i allmänhet.

Vår energiproduktion ligger just nu med all rätt i blickfånget. Förutom den ständigt aktuella frågan om hur vi ska sänka våra utsläpp har kriget i Ukraina och de skenande energipriserna bryskt aktualiserat behovet av inhemsk elförsörjning.

I den energiomställning vi nu står mitt uppe i spelar solceller en viktig roll. Den tekniska utvecklingen går raskt framåt och solenergi blir ett allt effektivare energislag. Detta är en god påminnelse att det är med framtidstro, politisk handlingskraft och teknisk innovation, uppfinningar helt enkelt, som vi värnar klimatet.

Solcellsutbyggnaden handlar alltså om mycket mer än symbolpolitik, den är ett avgörande komplement i att säkerställa en inhemsk, fossilfri energiförsörjning, vilket är vad som krävs för att bromsa klimatförändringarna och säkra vår egen energiförsörjning.

Centerpartiet har länge kämpat för en utbyggnad av solenergi, både lokalt och nationellt. Det måste bli enklare och billigare att som privatperson installera solceller på sin fastighet, men också kommunen ska göra sin del. I Uppsala driver Centerpartiet sedan länge att solceller i största möjliga mån ska installeras på de kommunala fastigheternas tak och fasader.

Tyvärr drar det nuvarande styret benen efter sig. Kommunens senfärdighet i att implementerad den solcellsplan som tack vare Centerpartiet klubbats igenom visar med all önskvärd tydlighet att man inte tar frågan på allvar.

Det är ytterst välkommet att exempelvis Vänsterpartiet också driver frågan, det är bara beklagligt att de stöttar ett så ineffektivt styre.

Centerpartiet kommer däremot oförtrutet fortsätta driva på för en robust utbyggnad av solkraften. För att sänka elpriserna, värna vårt oberoende och minska utsläppen. Det finns alltså inget skäl att vänta.

Det är ett av många viktiga budskap när riksdagsledamot Rickard Nordin officiellt inviger Centerpartiets valstuga tisdag den 16/8 13:00. Där svara han och vi gärna på frågor om energiomställningen, fossilfri energi och politik i allmänhet.

Varmt välkomna!