Hur ska S finansiera skolan och äldreomsorgen i Uppsala?

2020 spenderade 94 procent av landets kommuner mer pengar än Uppsala på sina äldreboenden, räknat per person som bor där, och Uppsala ligger nästan sämst till i Sverige när det kommer till pengar till undervisning per elev och år. Socialdemokraterna som har styrt Uppsala i snart åtta år säger sig att nu vilja satsa mer på skolan och äldreomsorgen. Det vi undrar över är varifrån pengarna ska komma? Att satsa på skolan och äldreomsorgen handlar inte om vackra ord, utan om ekonomiska prioriteringar. Centerpartiet säger nej till spårväg, vill minska den kostsamma tillväxten, skära ner i onödig administration och överbyggnad i kommunledningskontoret och hjälpa fler att gå från bidrag till egen försörjning. På så sätt får vi loss mer resurser, som i vår budget läggs på kommunens kärnverksamhet, skola, barn – och äldreomsorgen. Hur vill Socialdemokraterna göra?

2020 spenderade 94 procent av landets kommuner mer pengar än Uppsala på sina äldreboenden, räknat per person som bor där. Det mest allvarliga är att andelen personer på äldreboenden som är nöjda med sitt boende har sjunkit och Uppsala har nu hamnat på landets sämsta tredjedel vid kommunernas nöjdhetsmätningar. Dessutom är många av kommunens egna särskilda boenden i så pass dåligt skick att de skulle behövas renoveras.

Även inom skolan har vi stora utmaningar. 27 grundskolerektorer gick i veckan ut i UNT och slog larm om att det grundbelopp per elev som skolorna får av kommunen inte räcker, särskilt inte i de yngre årskurserna. Uppsala ligger nästan sämst till i Sverige när det kommer till pengar till undervisning per elev och år. Uppsala betalade i fjol 58 102 kronor per grundskoleelev, vilket var 10 400 kronor mindre än genomsnittet i Sverige. Uppsala hamnar därmed på plats 282 – bara åtta kommuner satsar mindre.

Socialdemokraterna som har styrt Uppsala i snart åtta år säger sig att nu vilja satsa mer på skolan och äldreomsorgen. Det vi undrar över är varifrån pengarna ska komma?

Uppsala kommun har i mångt och mycket levt efter devisen ”Allt åt alla” de senaste 10 åren. Vi har redan idag en av kommunsveriges högsta låneskulder på 18 miljarder. Nu har S, L, MP och V bestämt att Uppsala ska ha en kraftig tillväxt och vill investera miljarder i en omodern kollektivtrafiklösning, spårvagn. Detta kommer att ytterligare öka kommunens låneskuld.

I ett omvärldsläge där vi har den högsta inflationen sedan 90-talet, stigande räntor och skenande elpriser driver det S-ledda styret på med dyra spårvagnsprojekt och en kraftig tillväxtpolitik. Sveriges kommuner och Regioner prognos är att de kommande åren kommer bli ekonomiskt tuffa för kommunsektorn.

Att satsa på skolan och äldreomsorgen handlar inte om vackra ord, utan om ekonomiska prioriteringar. Centerpartiet säger nej till spårväg, vill minska den kostsamma tillväxten, skära ner i onödig administration och överbyggnad i kommunledningskontoret och hjälpa fler att gå från bidrag till egen försörjning. På så sätt får vi loss mer resurser, som i vår budget läggs på kommunens kärnverksamhet, skola, barn – och äldreomsorgen. Hur vill Socialdemokraterna göra?

Ehsan Nasari, Toppkandidat till kommunfullmäktige

Jonas Petersson (C), Gruppledare

Rigmor Stenmark (C), 2:e vice ordförande, äldrenämnden

Olle Romlin (C), ledamot i utbildningsnämnden


 

Artikeln publicerad på unt.se, 2022-09-09, 16:30