Därför väljer vi Alliansen

Kommunalvalet 11 september lämnade ett besvärligt parlamentariskt läge i Uppsala kommun utan tydliga majoriteter åt något håll. Centerpartiets ingångsvärde har varit att stötta det styre där vi får igenom så mycket av vår sakpolitik som möjligt, utan att kompromissa med våra värderingar. Vi har därför sagt att det är otänkbart för oss att sitta i ett styre ihop med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet på grund av de ideologiska skillnaderna mellan våra partier.

Sedan i våras har vi haft en seriös process med både Socialdemokraterna och Alliansen där vi diskuterat hur vi ser på utvecklingen av Uppsala och förutsättningar för att kunna styra ihop. Vi kan konstatera att Centerpartiet får ett betydligt större genomslag i ett Allianssamarbete (M, C, KD, L) för de viktiga sakpolitiska frågorna som vi har drivit under en lång tid. Exempelvis att Uppsala ska växa grönt och med respekt för invånarnas vilja, en hållbar utbyggnad av kollektivtrafiken, fokus på skola, vård och äldreomsorg, mer satsningar på landsbygden och ett starkare företagsklimat.

Under de många arbetsmöten som vi har haft med Socialdemokraterna har det vägrat att kompromissa i de stora och viktiga frågorna för Uppsala. De pratar om utsträckta händer men i själva verket vill de att Centerpartiet agerar stödhjul så att de ska kunna styra kommunen i fyra år till.

Centerpartiet ser gärna att en stabil majoritet får styra vår kommun den kommande mandatperioden. Vi är inte glada över den situation som vi har just nu med två minoritetsalternativ. Men vi kan inte ingå i en stabil majoritet som enligt vår uppfattning styr vår kommun i en helt fel riktning.

2020 spenderade 94 procent av landets kommuner mer pengar än Uppsala på sina äldreboenden, räknat per person som bor där. Inom skolan ligger Uppsala nästan sämst till i Sverige när det kommer till pengar till undervisning per elev och år. Uppsala betalade i fjol 58 102 kronor per grundskoleelev, vilket var 10 400 kronor mindre än genomsnittet i Sverige. Uppsala hamnar därmed på plats 282 – bara åtta kommuner satsar mindre. Vi har aldrig legat så lågt i Svensk Näringslivs rakning när det kommer till företagsklimatet. Vi måste bryta den här utvecklingen. Då behöver vi ändra riktning.

Men i ett omvärldsläge där vi har den högsta inflationen sedan 90-talet, stigande räntor, skenande elpriser och en lågkonjunktur runt hörnet vill Socialdemokraterna gå fram med planer för dyra spårvägsprojekt och driva en kraftig tillväxtagenda. Vi förstår inte hur det ska gå ihop. Därför blir det väldigt svårt för oss att ingå i eller släppa fram ett styre som har helt andra ingångsvärden på dessa avgörande frågor för Uppsalas utveckling de kommande åren.

Nu har Erik Pelling (S) valt sitt lag där Vänsterpartiet ingår. Hans önskemål är att Centerpartiet ska ingå i ett kraftigt vänsterlutat styre som bland annat vill avskaffa valfriheten och höja skatten. Därutöver ska vi kompromissa på för oss avgörande frågor som vi har drivit under två valrörelser. När vi vägrar så anklagar han oss för att ge Sverigedemokraterna ett inflytande. Det är varken seriöst eller konstruktivt.

Som läget är just nu, med två olika minoritetsblock, så anser vi att Alliansen är det mest hållbara minoritetsalternativet. I de stora viktiga frågorna för Uppsala, som kollektivtrafiken, hur Uppsala ska växa, valfriheten och även skattefrågan finns det en majoritet idag som lutar åt Alliansens håll. Det gör att Alliansen är ett mer hållbart minoritetsstyre än S, V och Mp, som inte heller samlar en majoritet i kommunfullmäktige.

Vi kommer att lägga fram Alliansens politik och alla partier är välkomna att rösta på den. För oss är det en självklarhet att samtala med alla partier som är demokratiska valda i Uppsala kommunfullmäktige. Men vi kommer aldrig att anpassa vår politik efter SD:s vilja eller förhandla med de, något som framgår tydligt i det avtal vi har mellan oss Allianspartier.

Samtidigt hoppas vi på att kunna hitta konstruktiva överenskommelser med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att ge vår kommun den stabilitet som vi alla eftersträvar.

Ehsan Nasari (C), gruppledare och kommunalrådskandidat

Nora Karlsson (C), nr. 2 till Uppsala kommunfullmäktige

Victor Zhao-Jansson, ordförande Centerpartiets kretsstyrelse i Uppsala kommun