Centerpartiet Uppsala stödjer Elisabeth Thand Ringqvist

Lördagen 3 december hölls stämma för Centerpartiets krets i Uppsala Kommun. Vid stämman så skulle beslutas om vilken partiledarkandidat kretsen skulle förorda till partiets valberedning. På stämman hade alla medlemmar i kretsen rätt att uttala sig inför och delta i beslutet. Stämman valde då att ställa sig bakom Elisabeth Thand Ringqvist som ny partiledare för Centerpartiet.

Så här säger kretsordförande Victor Zhao-Jansson om beslutet:

”Det känns bra att vi har kunnat ha en öppen och transparent nomingsprocess i kretsen där alla medlemmar har haft lika möjlighet att göra sig åsikt hörd. Vi har lyckats med att både ha högt i tak och att samtidigt bevara den goda stämningen som finns inom partiet.”

Så här kommenterar Zhao-Jansson om valet av Thand Ringqvist::

”Många medlemmar lyfte Elisabeth Thand Ringqvists fokus på trygghetsfrågor, att tilltro till samhällsfunktioner måste finnas både i stad och landsbygd och Centerpartiet måste ha svar på de problem och den oro som människor upplever i sin vardag. Sen har hon som entreprenör och företagsledare en gedigen erfarenhet av företagandets villkor i Sverige.”

Så här säger Zhao-Jansson om beslutets innebörd för processen framåt :

”Nu meddelar kretsen att vi önskar se Elisabeth Thand Ringqvist som ny partiledare till partiets valberedning. Därefter ser vi vem eller vilka valberedning väljer att nominera. Men kretsens ombud kommer att stödja Thand Ringqvist på partistämman 3 februari ”

Kretsar och distrikt har till den 9e december på sig att komma in till partiets valberedning med vilken kandidat man helst ser som nästa partiledare.

Vid frågor kontakta:

Victor Zhao-Jansson

Kretsordförande Centerpartiet Uppsala

victor.zhao-jansson@centerpartiet.se

0761169234