Satsa på skola i stället för spårväg

Debattartikel publicerad i UNT

Spårvägen har diskuterats flitigt i UNT. Vi i alliansen vill se breda överenskommelser om Uppsalas framtid. Vi har efter valet lyckats samla alliansen i Uppsala, och samarbetet är bättre än på mycket länge. Vårt tydliga löfte är att avbryta spårvägsplanerna och vi blev förvånade över att Utvecklingspartiet Demokraterna, UP, efter valet inte ville stödja detta. Vi vill säkra fyrspåret, den viktiga järnvägsinvesteringen mellan Uppsala och Stockholm, och är tillsammans beredda att se över byggplanerna i södra Uppsala – men S, V och MP tillåts nu fortsätta med samma politik som hittills. På fullmäktige väljs (med UP:s stöd) socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister in som ordföranden i alla kommunens nämnder och bolag.

Vi noterar att det inte blir något avbrott i spårvägsplanerna, ens om en folkomröstning kommer till stånd. Som vi tolkar Erik Pelling (S) kommer folkomröstningen enbart att handla om man ska ha BRT (”superbussar”) eller spårväg. Planeringen fortsätter som tidigare, med på kort sikt 100-tals miljoner kronor i kostnader, och på längre sikt åtskilliga miljarder.

Det har påståtts att det är vi i alliansen som driver en BRT-utbyggnad, men vår uppgörelse innebär att planerna ska avbrytas, för att därefter uppta en förnyad dialog med Region Uppsala (som ansvarar för kollektivtrafiken i länet) om framtidens behov av en växande kollektivtrafik. Man kan inte börja med att bygga ut spårväg för att driva fram omfattande bostadsbyggande – det måste i stället vara byggandet som är grunden för vilken kollektivtrafik som behövs. Det vi behöver nu är en väl fungerande busstrafik med miljövänliga fossilfria drivmedel som möter behoven i vår växande stad med omgivande landsbygd.

Att påstå att Region Uppsala driver spårvägsutbyggnaden är också fel – de har bara följt Uppsala kommuns process att driva denna fråga gentemot staten. Regionen kommer inte bygga ut vare sig spårväg eller BRT mot Uppsala kommuns vilja.

Uppsala behöver en stabil politisk ledning, och det kan alliansen erbjuda. Genom att stoppa spårvägsprojektet frigör vi medel för den kommunala kärnverksamheten – skola och omsorg – och kan lägga grunden för breda överenskommelser om utbyggnaden av Uppsala. Vi välkomnar fler partier att ansluta sig till en gemensam planering för vår kommun.

Therez Almerfors, gruppledare (M)

Ehsan Nasari, gruppledare (C)

Jonas Segersam, gruppledare (KD)

Jennie Claesson, gruppledare (L)

 

Länk:

Planerna på spårväg måste skrotas - UNT