Centerpartiets förslag blir verklighet - nu får ukrainska flyktingar rätt till SFI i Uppsala

Äntligen kommer Uppsala kommun erbjuda SFI för ukrainska flyktingar!

På dagens möte med arbetsmarknadsnämnden beslutades att kommunen ska erbjuda alla ukrainska flyktingar SFI.

Efter att Centerpartiet med Alliansen lämnat ett initiativärende i kommunstyrelsen och ett yrkande i arbetsmarknadsnämnden om att just erbjuda SFI för alla ukrainska flyktingar i Uppsala kan ett sådant beslut nu äntligen klubbas igenom.

Nämnden biföll också alliansens andra yrkande att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad mer kommunen kan göra för att hjälpa de ukrainare som bor i Uppsala att komma i arbete.

– Det är inte en dag förtidigt vi lyckas få igenom det här, säger Ehsan Nasari, kommunalråd för Centerpartiet och andre vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

– Det är mycket välkommet att styret till sist lyssnar på oppositionen. Ett stort antal andra kommuner erbjuder redan SFI och det är rent ut sagt märkligt att Uppsala dragit benen efter sig. Speciellt som förvaltningen suttit med pengar från riktade statsbidrag som kan användas för just SFI. Dessutom har arbetsmarknadsnämnden just nu ett överskott på 4 miljoner, så pengarna fanns redan innan regeringen beslutade om stöd.

– Allt för många ukrainare har lidit inte bara av minnen av det ryska invasionskriget, utan också av sysslolöshet och svårighet att komma in i det svenska samhället. Det är många gånger högutbildade människor som med bara lite hjälp kan och vill bidra till Uppsala. Den dagsersättning på drygt 70 kronor som de får i dag räcker inte långt, så att se till att dessa människor kan komma i egen försörjning borde vara högsta prioritet.