Centerpartiet kräver en folkomröstning om folkomröstningen

Endast en folkomröstning har lägetimitet nog att avgöra vad folkomröstnigen bör handla om.

Som en del i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och UP kommer det att hållas en folkomröstning i Uppsala nästa år, i samband med valet till Europaparlamentet.

Vilken fråga som ska ställas i folkomröstningen har ännu inte offentliggjorts, utretts eller ens beslutats.

För Centerpartiet är inget viktigare än att direktdemokrati genomsyrar alla beslut. Alla. Därför kräver vi nu en folkomröstning om vad folkomröstningen ska handla om.

– Detta måste ske så snart det bara går säger Ehsan Nasari, kommunalråd för Centerpartiet och en varm folkomröstningsförespråkare.

– Man kan helt enkelt inte ha för många folkomröstningar, säger Nasari, som själv redan har börjat arbeta på valsedlarnas grafiska utformning.

–Demokrati kan inte vara för direkt, se på Schweiz! Så fort politikerna inte kan komma överens är det förresten folkets plikt att kliva in och ta ansvar, i varje beslut. En folkomröstning måste heller inte se ut som de alltid har gjort förr, exempelvis melodifestivalen har flera kreativa och roliga lösningar vi skulle kunna inspireras av.

Att avgöra frågan om folkomröstning med en folkomröstning är också det enda sättet att verkligen ta den på allvar.

–Det här är en så stor och viktig fråga att det helt enkelt inte finns något annat legitimt sätt att behandla den. Den enda metoden med tillräcklig demokratisk förankring för att avgöra vad folkomröstningen ska handla om är en folkomröstning.