Interpellation om bättre dialog med Uppsala
kommuns idrottsföreningar

Till kommunfullmäktige den 24/4 lämnade Centerpartiet in fyra interpellationer. Här kan du läsa den om bättre dialog med Uppsala
kommuns idrottsföreningar.

Att Uppsala ska bli Sveriges bästa idrottskommun har varit en uttalad målsättning från styret
sedan flera år tillbaka. Trots detta nås vi allt för ofta av larm från vårt idrotts- och föreningsliv
som tyder på att kommunen i verkligheten tvärtom försvårar för föreningars verksamheter.
En förutsättning för att i stället ge idrotts- och föreningslivet de förutsättningar det förtjänar
är en god dialog.
Uppsala är en kommun med förutsättningarna på sin sida när det gäller idrott och fritid. I vår
kommun finns över 400 fritidsanläggningar, över 800 föreningar och ett oräkneligt antal
idrotts- och fritidsevenemang. I en tid då Folkhälsomyndigheten senast 2021 uppgav att så
mycket som en tredjedel av Sveriges befolkning inte uppnår tillräcklig fysisk aktivitet i veckan
bidrar idrotts- och föreningslivet till en bättre folkhälsa, en meningsfull fritid för fler och en
ökad jämställdhet och integration i vårt samhälle. Idrottsföreningarna utgör därmed en av
kommunens viktigaste samarbetspartners.
Näringslivet har länge haft synpunkter på kommunens förmåga att föra dialog. Därför är det
beklämmande att även föreningar, till exempel Sirius Bandy vilket gick att läsa i UNT för några
veckor sedan, upplever en likartad problematik i sin kommunikation med Uppsala kommun.
Den lovande slogan om ”Sveriges bästa idrottskommun” verkar därmed varken gälla eller
hjälpa kommunens egna idrottsföreningar.
Idrotts- och föreningslivet ska inte behöva lägga sin värdefulla – och ofta ideella – tid på att
hantera administrativa besvär. Det är lätt att förstå deras frustration över strandade dialoger
med politiker och maktlösheten i att kunna påverka beslut som fattas över huvudena på dem,
utan att faktiska problem blir lösta. Kommunikation med kommunen borde ske genom
effektiv dialog som upptar så lite tid som möjligt, så att klubbar och föreningar tillåts göra det
de gör bäst – bedriva sina verksamheter.

Jag frågar Idrotts- och fritidsnämndens ordförande, Karolin
Lundström:

• Vad gör Uppsala kommun för att förbättra dialogen med våra idrottsföreningar?

• Hur ska Uppsala kommun bli bättre på att inkludera idrottsföreningar i arbetet med problemformuleringarna och lösningarna på de kortsiktiga och långsiktiga
verksamhetsutmaningar som de står inför?

• När ska Uppsala bli Sveriges bästa idrottskommun?

Tilde Lind (C)