Fråga från Mattias Johansson (C) om UKK:s uppsägning av hyresavtalen med Musik i Uppland

Vid kommunfullmäktige den 22/5 lämnade centerpartiet in tre motioner och en fråga. Här kan du läsa den fråga om UKK:s uppsägning av hyresavtalen med Musik i Uppland som Mattias Johansson lämnat in.

VD för Uppsala Konsert & Kongress (UKK) meddelade den 2 maj att man säger upp hyresavtalet med Musik i Uppland (MiU). Avtalet, som verkat sedan 2007, har inneburit att MiU haft UKK som bas för sin verksamhet och där haft lokaler för repetitioner, administration och förråd.

MiU är en regional musikorganisation med Region Uppsala som huvudman. Den producerar hundratals konserter i olika genrer, såväl på egen hand som i samverkan med andra aktörer. Inte minst bedrivs en oerhört bred verksamhet fokuserad på skolkonserter och barns och ungdomars spelande. Lejonparten av dessa aktiviteter har varit förlagda till UKK. MiU är därtill hemvist för Linnékvartetten, Uppsala Kammarsolister och Uppsala Kammarorkester.

UKK:s VD har förklarat i media att avtalen med MiU sägs upp på grund av att omvärlden och förutsättningarna har ändrats sedan de upprättades, och att de nu behöver anpassas till UKK:s ägaridé. Ägaridén för UKK antogs av kommunfullmäktige 24 februari 2020, och anger i sin fjärde punkt att bolaget ska samverka med aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens områden.

Jag vill därför fråga Uppsala Konsert & Kongress styrelseordförande Lisa Rauséus Skiöld (V):

  • Överensstämmer det med UKK:s ägaridé att bolaget ensidigt sagt upp hyresavtalen med den regionala musikorganisationen Musik i Uppland?
  • Ligger UKK:s beslut om uppsägning av hyresavtalen med MiU i linje med målen som anges i Uppsala kommuns kulturpolitiska program, exempelvis när det gäller barns och ungas tillgång till professionell kultur och kommunens ambition att utveckla kulturella mötesplatser?

Mattias Johansson (C)

2023-05-22