Pressmeddelande

Spårvägen äventyrar satsningar på kärnverksamheten

Liberalernas besked om samarbetet med Socialdemokraterna, utan någon som helst förvaring, ställer allianssamarbetet helt på ända. Att de nu har ingått i ett budgetsamarbete med Socialdemokraterna ändrar majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige.

Samarbete kommer att få konsekvenser för Uppsalas utveckling och för Uppsalaborna. Det befäster planerna på en betongstad i sydöstra Uppsala, ett oflexibelt kollektivtrafiksystem och en bro rakt igenom känsliga natur- och kulturområden, och som dessutom riskerar vårt dricksvatten.

Centerpartiet är också oroliga för hur skola, äldreomsorg och socialtjänst ska finansieras när vi nu ska göra stora investeringar i spårväg. Uppsala kommun står redan inför stora investeringsbehov i skollokaler och teknisk infrastruktur som vatten och avlopp, samtidigt som intäkterna från bolagskoncernen och markförsäljningen kraftigt minskar givet det samhällsekonomiska läget vi är inne i. Med den redan stora låneskulden på närmare 20 miljarder och ökade räntor kommer enbart räntekostnaderna att vara närmare 700 miljoner 2026 enligt nuvarande prognoser.

  • För Centerpartiet är en tryggad finansiering av skola, äldreomsorg, socialtjänst och annan kommunal kärnverksamhet av största vikt. Jag förstår inte hur L och S ska få ihop kalkylen med att både trygga välfärden utan att samtidigt inte riskera kommunens långsiktiga ekonomiska stabilitet. Vi är inne i en exceptionell svår tid med både hög inflation och recession. Vårt ansvar som politiker att våga prioritera, och Centerpartiet prioriterar skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten framför stora investeringar i spårväg, säger Ehsan Nasari, kommunalråd Centerpartiet

Centerpartiet har fortsatt ett mycket gott samarbete med Uppsalaalliansen, med M och KD, som vi vill vårda och utveckla. Tillsammamans kommer vi fortsätt kämpa för ett grönare och tryggare Uppsala där medborgarnas åsikter tas på allvar.