M, C och KD konstaterar att Liberalerna har lämnat Allianssamarbetet och
fortsätter gemensamt oppositionsarbete för att säkra borgerligt maktskifte

Givet Liberalernas fördjupade samarbete med Socialdemokraterna kan vi konstatera att de
har lämnat Allianssamarbetet i dess nuvarande form. Moderaterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna fortsätter strävan för borgerligt maktskifte.

I och med de 13 budgetpåverkande förslag och den förhandling Liberalerna fört kring
kommunens stadsplanering kan de anses vara en del av Socialdemokraternas styrande underlag.

-Alliansens enande tog sin utgångspunkt i en bred politisk överenskommelse, den har nu
Liberalerna lämnat. Det är djupt beklagligt att Liberalerna valt en väg där
Socialdemokraternas miljardrullning för spårvägsprojektet får fortsätta. Nu mer än någonsin behövs ansvar för ekonomin, säger Therez Almerfors (M) vice ordförande i KS

Eftersom (S) inte lyckades samla en majoritet efter valet slöt man ett avtal med Stefan Hanna som
band sig till att släppa fram styret mot en folkomröstning om spårvägen. Nu har styret även ingått
ett fördjupat samarbete med Liberalerna som bland annat handlar om att genomföra
spårvägsprojektet. Dessa samarbeten som mångt och mycket går stick i stäv med varandra skapar
en osäkerhet i politiken och är inte att ta ansvar för breda förankringar. M, C och KD vill se en hållbar utveckling av Uppsala kommun där trivsel och trygghet överordnas
täthet och där nödvändiga ekonomiska prioriteringar görs i ett ansträngt ekonomiskt läge.

- Det är olyckligt att Liberalerna nu har valt att lämna Alliansen. Man väljer att prioritera det
politiska maktspelet före Uppsalabornas bästa. Jag ser nu fram emot att fortsätta vårt
oppositionsarbete tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, säger Ehsan
Nasari (C) kommunalråd

Vi har en samsyn att bygga fler småhus och trivsamma bostadsområden med en levande
landsbygd. Uppsala behöver utvecklas så det förblir en trygg och attraktiv stad med sin
egen identitet! Säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd

När andra svajar står vi stadigt i våra värderingar och håller det vi lovar. Uppsala behöver
mer borgerlig politik för ett tryggare och mer attraktivt Uppsala, säger Sofia Andersson
(M) kommunalråd

Vi vill säkra borgerligt maktskifte och ser gärna att relationerna till (L) värnas. För att återupprätta
förtroendet bör (L) lämna sina vice ordförandeposter eftersom de nu har ett samarbete med
vänsterstyret.