Rödgröna och Liberalerna sviker om Gamlis IP

Bara 12 dagar efter löftet om konstgräs är det mycket osäkert om bygget alls kan påbörjas nästa år, skriver Edvin Alam med flera.

Den 7 juni 2023 blev det offentligt att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna ingått en politisk överenskommelse innehållandes 13 punkter. En av dessa punkter var att anlägga en konstgräsplan vid Gamla Uppsala. Beslut ska fattas av idrotts- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen under hösten 2023. Vidare ska anläggningen av konstgräset enligt de styrande partierna påbörjas under första kvartalet 2024.

Frågan om konstgräsplanen är dock allt annat än ny. För mindre än ett år sedan behandlade kommunen ett likadant initiativ, då väckt av Liberalerna, om att tidigarelägga planerna för en konstgräsplan på Gamlis IP. I beredningen av det ärendet framgick det att det bland annat krävs en arkeologisk undersökning på Gamlis IP innan en konstgräsplan kan anläggas på denna plats.

Tjänstemannaorganisationen skrev vid tillfället att planeringsförutsättningarna för att anlägga en konstgräsplan var osäkra i tid, kostnad, och genomförande. Arbetet med att planera och utföra utgrävningen beräknades även ta cirka 1-3 år. Först när detta har gjorts kan konstgräset med tillhörande belysning och övrig infrastruktur anläggas. Tjänstemannaorganisationen avslutade sin framställning med att konstatera att det sannolikt tar 3-5 år innan en ny konstgräsplan kan vara färdigställd på platsen. Kommunen valde därmed att avslå initiativet med anledning av redovisningen i ärendet. Värt att uppmärksamma är att även Liberalerna röstade nej mot bakgrund av informationen som framkommit i ärendet.

Men – likt en dålig amerikansk såpopera finns det, som i så många andra frågor som har hanterats av det nuvarande styret, en plot twist i frågan. Den 7 juni, bara någon timme efter att överenskommelsen blev känd, så fick oppositionen i idrotts- och fritidsnämnden veta att det praktiskt taget var omöjligt att påbörja något i enlighet med den tidsplan som presenterades av den politiska ledningen samma dag. På fullmäktige den 19 juni blev det även tydligt att S, V, MP och L inte heller kan ge ett besked om ett första spadtag överhuvudtaget kan tas under första kvartalet 2024. Ett helt nytt besked – endast 12 dagar efter den stora pressträffen.

Pressträffar som fokuserar mer på rubriker än riktiga förändringar riskerar att förstöra förtroendet för alla politiska partier. Detta gäller särskilt förtroendet hos våra uppdragsgivare Uppsalaborna. Vi i oppositionen beklagar att S, V, MP och L ägnar sig åt politisk teater och backar om anläggningen av konstgräsplanen i Gamla Uppsala. Under den kommande mandatperioden ämnar vi i Uppsalaalliansen att möta idrotts- och fritidslivets behov, såväl kort- som långsiktiga, och ge våra kommuninvånare stabila löften – som håller betydligt längre än 12 dagar.

Edvin Alam, 2.e v ordf (M), idrotts- och fritidsnämnden

Tilde Lind, led (C), idrotts- och fritidsnämnden

Torkel Kjösnes, led (KD), idrotts- och fritidsnämnden