Pressmeddelande angående S, V och MP:s förslag till mål och budget

2023-09-12

Centerpartiet delar styrets ambition att stärka välfärden. Däremot kan vi kan bara beklaga att man inte når hela vägen. Att de stärker resurser för skolan är bra, men det finns andra delar som dessvärre försummas.

I ett ansträngt läge är det kärnverksamheten som måste prioriteras, där skolan är en viktig del. Men i den allvarliga tid vi lever i med en alltmer hänsynslös och okontrollerad brottslighet är det viktigare än någonsin att utveckla det förebyggande arbetet. Därför måste också socialtjänsten få tillräckligt med resurser för att kunna möta den verklighet vi dessvärre befinner oss i. Ungdomar måste kunna erbjudas alternativ till kriminalitet, därför det är så viktigt att även idrottsrörelsen får rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet som en del i det förebyggande arbetet.

” Välfärden i Uppsala har länge haft flera hål som behövt täppas till”, säger Ehsan Nasari, kommunalråd för Centerpartiet. ”Styrets ambitioner för skolan är lovvärda, men när det gäller socialtjänst och äldreomsorg handlar det tyvärr mer om att lappa och laga än att förstärka och bygga ut”.

Att styrets budget nätt och jämnt går ihop visar också den risk man tar med att kombinera välfärdssatsningar med de fortsatta planerna på spårväg.

” Spårvägskostnaderna gör styrets budget i princip sprickfärdig. Centerpartiet anser att kommunen behöver prioritera kvalitén i välfärden över en lång tid framöver, samtidigt som en hållbar ekonomisk utveckling säkras. ”

Kontakt:

Ehsan Nasari, kommunalråd

Tfn. 0736298403

ehsan.nasari@uppsala.se