S, V och MP blundar för äldreomsorgskrisen

2023-09-15. Replik. Uppsalas äldreomsorg står sig slätt i jämförelse med många andra kommuner, skriver Ehsan Nasari med flera.

Uppsala tillhör bland de sämsta 25 procenten av alla Sveriges kommuner när brukarna betygsätter hemtjänsten. Vad gäller kategorin brukarbedömning för särskilt boende klarar sig Uppsala med nöd och näppe in i de mittersta 50 procenten för 2022, efter att ha legat i de understa 25 procenten tidigare. Uppsala är alltså bara en placering från att tillhöra den sämsta fjärdedelen även här.

Detta är fakta, med andra ord är det inte Centerpartiet som vilseleder utan snarare S, V och MP som blundar inför det obekväma (UNT 3/9).

När det gäller stängningen av seniorrestauranger som exempelvis Ramund så är det värt att poängtera att de fungerar som träffpunkter för alla seniorer i stadsdelen. Det går inte att ersätta med det annars lovvärda försöket med att öppna fler skolrestauranger för seniorer. I dag är det stor brist på just träffpunktslokaler för seniorer och i stället för att avvecklas är Ramund värt att satsa på.

Det finns en rad aktiviteter man skulle kunna satsa på, studieverksamhet i samordning med studieförbunden eller varför inte en ”digitalskola”. Redan i dag är nämligen de aktiviteter som anordnas välbesökta. Varannan måndag håller SPF till exempel uppskattade föreläsningar, som varje gång samlar omkring 100 personer. Då kommer också köket till användning.

När restaurangerna dessutom kan ha 40 gäster dagligen tycker vi att det är lite magstarkt att kalla dem glest besökta. Självklart behöver lokaler ständigt ses över och restaureras, så är det med hela det kommunala beståndet. Det är helt enkelt en fråga om just prioriteringar. Det här är dessutom små summor i jämförelse med att behöva bygga nytt. En sund investering för att kunna ge våra äldre den värdighet de förtjänar.

Att äldreomsorgen varit tragiskt underfinansierad och underbemannad i andra kommuner är knappast ett skäl för att Uppsala ska befinna i samma situation, än mindre leda den ligan. 2020 spenderade 94 procent av landets kommuner mer pengar än Uppsala på sina äldreboenden, räknat per person som bor där. Samma år spenderade Uppsala kommun i snitt 811 000 kronor för en årsplats vid ett äldreboende. Rikssnittet var 1 058 000 kronor. Vi har med andra ord en lång väg att vandra.

Vi välkomnar styrets goda intentioner, men i ljuset av de prioriteringar man förbundit sig till har vi svårt att se hur de intentionerna kan bli verklighet. Om man är beredd att tänka om så är Centerpartiet alltid redo att samarbeta för Uppsalas seniorers bästa.

Ehsan Nasari, kommunalråd (C)

Karin Thalén, ledamot (C), äldrenämnden

Rigmor Stenmark, ersättare (C), äldrenämnden