Muharrem Demirok i Uppsala med anledning av gängvåldet

Det kommer krävas stora satsningar för att kommunerna ska mäkta med sitt uppdrag.

I måndags var Muharrem Demirok, partiledare för Centerpartiet, på besök i Uppsala med anledning av den senaste tidens fruktansvärda våldsvåg. Under besöket träffade vi lärare och elever på Valsätraskolan, ägarna av Gottsunda centrum, ungdomsjouren som jobbar med kommunens förebyggande arbete och företrädare för Polisen. Samtliga hade ett tydligt budskap, för att kunna knäcka gängen på sikt måste vi stärka det förebyggande arbetet. Det innebär satsning på bland annat skolan, socialtjänsten och våra idrottsföreningar.

Mycket av det förebyggande arbetet sker i landets kommuner, som sedan 1 juli har fått ett utökat ansvar. Att lyfta unga ur de kriminella miljöerna får inte nedprioriteras på grund av det ekonomiska läget. Centerpartiet kommer därför lägga ett utskottsinitiativ med förslag om en ändringsbudget med en miljard extra för att det förebyggande arbetet ute hos våra kommuner ska stärkas.

Det är pengar som kan användas för att stötta socialtjänsten, för att slippa säga nej till någon insats eller placering av unga som riskerar att hamna på helt fel ställe i livet. De kan användas för att stärka den kommunala avhopparverksamheten, för att sätta in ordningsvakter för att öka tryggheten på stan, eller stötta frivilligorganisationer som kan förstärka ert och polisens trygghetsarbete.

Utöver 1 miljard till Sveriges kommuners arbete vill Centerpartiet också se 100 miljoner vardera till Ekobrottsmyndigheten och Tullverket, för att stoppa pengaflödena till den organiserade brottsligheten, till gängen. Till det kommer 50 miljoner kronor till ett nationellt avhopparprogram.

Murres besked är också att Centerpartiet är villiga att titta på allt som kan stoppa både dagens och nästa generations gängkriminella. Vi är beredd att tillsammans med övriga partier säkerställa att lagstiftning och resurser snabbt kommer på plats.