Budgeten för välfärden, klimatet och det förebyggande arbetet

I Centerpartiets budget prioriterar vi det som verkligen gör skillnad.

Centerpartiets budget innehåller satsningar som kraftigt förstärker det förebyggande arbetet för en mer social hållbar utveckling i Uppsala kommun. Det innebär mer pengar till bland annat skolan och socialtjänsten. Under 2024 lägger Centerpartiet 128 miljoner mer än styret på skolan, och totalt närmare 400 miljoner mer under 2024 - 2026. För Socialnämnden lägger Centerpartiet närmare 50 miljoner mer under 2024 och 155 miljoner mer under 2024 - 2026.

” I det exceptionellt svåra läge vi befinner oss i är det helt avgörande att prioritera kärnverksamheten. Det fruktansvärda våld vi nu ser kan på sikt bara stoppas med ett kraftfullt förebyggande arbete. Det går inte att bara hänvisa till regeringen som vänsterstyret gör, Uppsala kommun har ansvar för att säkerställa att våra 6, 7, 8 och 9 åringar inte väljer att gå med i kriminella gäng om ett par år. Det arbetet tänker vi finansiera genom en tydlig prioritering av skola, socialtjänst och meningsfull fritid i budgeten, ” säger Ehsan Nasari, kommunalråd (C).

En av de största skillnaderna mot styrets budget är att den mycket stora satsningen på kapacitetsstark kollektivtrafik både minskas och senareläggs i Centerpartiets budget. 2024 lägger styret 304,4 miljoner på kollektivtrafiken, vilket för styret betyder spårväg, och en riskabel broförbindelsen över Ulltuna. Totalt är investeringen närmare 2,7 miljarder för perioden 2024–2026. Centerpartiets förslag är att skjuta fram en del av dessa investeringar för att prioritera nödvändiga kärnuppgifter här och nu.

” Uppsala kommun befinner sig i en exceptionell svår samhällsekonomisk period med historiskt hög inflation och kraftigt stigande räntekostnader. Centerpartiet menar därför att det är ansvarsfullt att skjuta fram delar av den investering som styret vill göra på spårvägen. I det läge vi är nu måste vi prioritera att åtgärda de stora kvalitetsbristerna vi har inom välfärden, ” säger Ehsan Nasari, kommunalråd (C).

Centerpartiets förslag är att lägga 76 miljoner på kollektivtrafiken under 2024 och totalt 1,16 miljarder för perioden 2024 – 2026. Eftersom vi dessutom förespråkar snabba el-bussar, så kallade Bus Rapid Transit, i stället för spårväg och säger nej till bron över Fyrisån vid Ultuna så sparar vi totalt sätt närmare 1,5 miljarder under 2024 - 2026 jämfört med styrets budget, vilket ger oss ett reformutrymme. En stor del av resurserna lägger vi på välfärden.

” När läget är allvarligt måste man våga prioritera. Vi prioriterar det förebyggande arbetet, för att skapa ett tryggt och socialt hållbart samhälle som kan stå väl rustat att möta alla de andra utmaningar vi också står inför. Det krävs ett tryggt och välfungerande samhälle för att genomföra klimatomställningen och lösta krisen inom omsorgen ”, säger Ehsan Nasari, kommunalråd (C)

Läs gärna vår budget här: Mål och Budget 2024 Centerpartiet_FINAL.pdf (uppsala.se)