Centern prioriterar skola och socialtjänst

Budgeten för Uppsala de kommande åren kan inte bortse från gängvåldet som plågar staden, skriver Ehsan Nasari.

I Centerpartiets budget stärker vi Uppsala kommuns förutsättningar att satsa på det förebyggande arbetet. Vi ger skolan en chans att erbjuda barn och unga en bra start i livet. Vi ger socialtjänsten förutsättningar att arbeta mer proaktivt och höjer stödet till idrottsföreningarna för att fler barn och unga ska ha tillgång till en meningsfull fritid. På så vis bygger vi ett samhälle som får förutsättningar att bli socialt hållbart.

Det öppna gängkriget i Uppsala har skakat om oss alla. Under september skedde tre mord med koppling till gängkriminalitet och våldet kryper allt längre ner i åldrarna. Samtidigt är vi inne i en exceptionell svår samhällsekonomisk period med hög inflation och stigande räntekostnader som slår hårt mot skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen. Att de styrande partierna i ett sådant nattsvart läge väljer att gå fram med miljardinvesteringar i spårväg i stället för att prioritera kommunens kärnverksamhet är obegripligt.

Även Centerpartiet anser att Uppsala kommun behöver stärka framkomligheten men vi har förespråkat en mer flexibel lösning med snabba elbussar i stället för spårväg. Vi är fortsatt skeptiska till brobygget vid Ultuna, en bro som riskerar både dricksvattentäkten och stora naturvärden. Trots dessa meningsskiljaktigheter har vi budgeterat för investeringar på 1,1 miljarder under 2024-2026 för att bygga kapacitetsstark kollektivtrafik. Däremot skjuter vi fram en stor del av investeringarna i tiden för att skapa reformutrymme för satsningar på skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen och idrottsrörelsen.

Vi menar att det är fullt rimligt att nu omförhandla avtalet med staten och skjuta fram tidsplanen för investeringar i spårväg. Med ett krig i närområdet, den högsta inflationen sedan 90-talet och en snabbt stigande ränta har kommunen helt andra förutsättningar nu än då avtalet skrevs 2017.

Den samhällsekonomiska situationen, tillsammans med en ökad otrygghet, kräver att vi politiker vågar prioritera. I Centerpartiets budget satsar vi närmare 400 miljoner mer än styret på skolan mellan 2024-2026, och 150 miljoner mer på socialtjänsten. Resurser som går till det vi kallar för första linjens försvar mot otrygghet och brottslighet. Vi gör också en historisk stor satsning på idrottsrörelsen genom att höja det så kallade aktivitetsstödet till idrottsföreningarna med över 60 procent. För att vända samhällsutvecklingen är det nödvändigt att våga göra långsiktiga satsningar på våra barn och unga.

Nationellt har Centerpartiet stått bakom all lagstiftning inom det rättspolitiska området som beslutats av riksdagen. Exempelvis skärpta straff för brott med koppling till kriminella nätverk, att polis och åklagare fått större tillgång till hemliga tvångsmedel såsom avlyssning och att tullen fått utökade befogenheter att stoppa både personer och gods. Vi är också för ett ökat förverkande av brottsvinster och att täppa till de luckor i välfärdssystemen som gjort att skattepengar hamnat i kriminellas fickor. Vi ser positivt på de stora resursförstärkningar som polisen fått de senaste åren och är även för ungdomsfängelser för unga mellan 15–17 år som begått grova brott. Reformer som vi anser är helt nödvändiga för att hantera brottsligheten och tryggheten i närtid. Men på lång sikt räcker det inte.

Sedan den 1 juli har kommunerna ett tydligt brottsförebyggande ansvar och vi i Uppsala måste säkerställa att våra 6-, 7-, 8- och 9-åringar inte går med i kriminella gäng om ett par år. Då duger det inte att hänvisa till regeringen, som de styrande partierna har gjort upprepande gånger i media. Även Centerpartiet anser att regeringen med fördel kan ge mer pengar till kommunerna för förebyggande insatser, men till syvende och sist är det alla vi förtroendevalda här i Uppsala som måste ta vårt ansvar och växla upp det brottsförebyggande arbetet.

All politik handlar om att prioritera. Centerpartiet väljer i sin budget att prioritera kommunens kärnverksamhet och det nödvändiga förebyggande arbetet.

Ehsan Nasari, kommunalråd (C)