Det behövs en verklig ”kraftsamling” mot nyrekrytering till kriminalitet

2023-12-01

Den våldsvåg och känsla av otrygghet som sprider sig i vårt samhälle kräver att vi politiker vågar prioritera om. Akuta trygghetsproblem måste hanteras här och nu samtidigt som vi behöver satsa på det förebyggande arbete som är grunden till att samma problem inte upprepas. Hade Centerpartiet styrt i Uppsala så skulle skola, socialtjänst och idrottsrörelsen fått kraftfulla förstärkningar, för det är vad forskningen säger är vägen att vända utvecklingen på lång sikt.

Centerpartiet är de första att applådera Uppsalas vänsterstyres (S+V+MP) försök att lägga mer resurser på trygghetsskapande insatser, deras så kallade ”kraftsamling mot våldet”. Förslag som avhopparverksamhet för unga, större fokus på samhällsplacerade barns resultat i skolan samt förstärkning av meningsfull fritid för barn och unga är alla sådana förslag som vi i Centerpartiet självklart stöttar. Men man undrar hur Pelling och vänsterstyret tänker att detta ska skapar någon som helst långsiktig förändring. För samtidigt som de ger drygt 11 miljoner i tidsbegränsade insatser med ena handen så tar de mångfalt mer med andra handen från samma verksamheter.

I vänsterstyrets ”kraftsamling” går dryga 6 miljoner till avhopparverksamhet och sociala insatser, men samtidigt görs det 14 miljoner i besparingar på socialtjänsten. De ger 3,4 miljoner till insatser i skolan men underfinansierar samtidigt grundskolans tidiga insatser med hisnande 64 miljoner och resursenheter för elever i behov av stöd med 12,5 miljoner. Vänsterstyrets politik är också ett dråpslag för kommunens idrottsföreningar som gör viktiga insatser för att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningarna höjs inte trots den högsta inflationen sedan 90-talet, däremot höjer vänsterstyret hyrorna på idrottshallar efter index. Dessutom skjuts ett 20-tal väsentliga utbyggnader och uppgraderingar av idrottsanläggningar på framtiden, något som drabbar våra idrottsföreningar hårt.

Arbetet för att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen kräver uthållighet och långsiktighet. Det vi gör idag ser vi effekterna av först om 10–15 år. Det innebär att vi som kommun måste stärka den långsiktiga finansieringen till skolan, socialtjänsten och idrottsrörelsen. Att som de styrande partierna skjuta till elva miljoner i tidsbegränsade satsningar, varav tre miljoner kommer från tillfälliga statsbidrag, skapar inte rätt förutsättningar för ett långsiktigt arbete.

Att stärka skolans finansiella förutsättningar så att alla barn får tillräckligt med stöd redan från förskolan är kanske den enskilt viktigaste förebyggande insatsen. I dagens Uppsala saknar 14% av barnen tillräckliga kunskapskrav när de går ur grundskolan och blir alltså inte behöriga till gymnasiet, och vi har 1300 stycken 16–20-åringar som varken studerar eller arbetar. 2021 fanns det bara åtta kommuner i Sverige som lade mindre pengar på undervisning per elev i den kommunala grundskolan än Uppsala. Därför behövs det stora satsningar på skolan, något som görs i Centerpartiets budget där vi lägger 400 miljoner mer än S,V och MP. Det kan man jämföra med vänsterstyrets ”kraftsamling” på 11 miljoner som inte ens täcker deras besparingar på socialtjänsten.

När det kommer till socialtjänsten behöver de dessutom lägga om hela sin verksamhet till att arbeta mer förebyggande, kunna rekrytera och behålla personal samt i större utsträckning mäta effekterna av sociala insatser.

Vi i Centerpartiet konstaterar att vänsterstyret i mångt och mycket tycks kunna identifiera var behoven finns men förmår inte göra nödvändiga prioriteringar och tillräckliga satsningar för att vända samhällsutvecklingen. Uppsala kommun gör mycket som är bra i det brottsförebyggande arbetet, men det är inte tillräckligt. Med Centerpartiet budget hade Uppsala fått en riktig kraftsamling.

Ehsan Nasari (C), kommunalråd