Motion om utökat stödprogram för personer som vill lämna en våldsam relation

Inlämnad vid Kommunfullmäktige 6-7/11

Olika kvinnojourer och föreningar i Sverige och Uppsala har under flera års tid efterfrågat mer stöd från kommuner i alla de praktiska problem som uppstår när en person ska lämna en våldsam relation.

En person som ska eller har flytt en våldsam relation kan behöva ha upp till ett 30-tal olika kontakter, med allt från arbetsgivare, bostadsförmedling, försörjningsstödsenhet till förskola, skola, Skatteverket och vården. Listan kan såklart göras ännu längre än så, det är en oerhört tuff situation att ta sig igenom. Därutöver tillkommer det en rad praktiska frågor, så som att anordna en flytt, få hjälp med att hämta saker i den tidigare bostaden eller (i de fall man lämnar utan att kunna ta med sig något) att införskaffa ett nytt bohag, kläder m.m.

Utan hjälp med att få ordning på livet finns det stor risk att den utsatte går tillbaka till personen som misshandlat hen. Kommunen erbjuder idag genom Nexus resurscentrum hjälp främst med samordning med barn- och familjeenheten, försörjningsstödsenheten, familjerätt och vården. Men det finns ett större behov av stöd och inte sällan tvingas socialsekreterare prioritera de mest väsentliga kontakterna och de individerna som är i behov av ett skyddat boende.

En allt större grupp av personer som utsätts för våld i nära relation lider av PTSD och behöver akut vårdhjälp. Men det är långa väntetider inom vården. Under tiden är det oerhört svårt att sköta olika samhällskontakter och organisera de förändringar som krävs vid ett uppbrott från en våldsam relation. Nexus gör redan idag ett bra arbete, men de skulle kunna erbjuda ett utökad stöd, exempelvis genom:

1.       Att utifrån den utsatta individens behov koordinera och stötta individen i kontakter med andra myndigheter, arbetsgivare, hyresvärdar, vård, skola och omsorg och övriga samhällskontakter som är nödvändiga för att hjälpa individen.

2.       Att utifrån individens behov också närvara och agera stöd i möten med myndigheter, arbetsgivare, hyresvärdar, vård, skola och omsorg etc.

3.       Att utifrån individens behov kunna koordinera och sköta genomförandet av praktiska spörsmål, exempelvis att organisera flytt, införskaffa bohag och liknande.

För oss i Centerpartiet är det tydligt att mer behöver göras för att hjälpa våldsutsatta kvinnor som lever i destruktiva relationer.

Med bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet:

Att I ett pilotprojekt ge Nexus resurscentrum ett uppdrag att erbjuda utökat stöd i linje med intentionerna i motionen,

att pilotprojektet ska pågå under två år och finansieras med en budgetpost på tre miljoner,

att pilotprojektet utvärderas därefter för att dra slutsatser om hur ett utökat stödprogram ska utformas och erbjudas på bästa sätt.

Ehsan Nasari (C)

Viviane Obaid (C)

Uppsala 2023-11-01