C fick igenom sin motion - Uppsala kommun tar fram riktlinjer för att värna jordbruksmark

Ett viktigt steg både i att höja livsmedelsberedskapen och främja det lokala jordbruket.

Igår bifölls Jonas Petersson (C) motion om riktlinje för att värna Uppsalas jordbruksmark på Uppsala kommunfullmäktige. Efter en stunds debatt ställde sig en enig kommunfullmäktige bakom motionen, som väcktes 28 februari 2022 .

-          Det är glädjande att det nu verkar finns en bred politisk enighet om att stärka bevarandet av våra jordbruksmarker. Uppsalas jordbruksmarker är bland landets bördigaste, därför är det beklagligt att Uppsala kommun är sämst i Sverige när det kommer till att bevara det. Uppsala kommun behöver riktlinjer för att värna sina jordbruksmarker, de senaste 10 årens exploatering visar det med all tydlighet, säger Jonas Petersson (C).

I september 2021 publicerade Jordbruksverket rapporten Exploatering av jordbruksmark 2016 - 2020. Rapporten är en del i myndighetens arbete med att bevaka och främja en hållbar utveckling. I rapporten pekas Uppsala ut som Sveriges klart sämsta kommun när det kommer till att värna jordbruksmark.

Av Sveriges 290 kommuner exploaterade Uppsala kommun överlägset mest jordbruksmark under perioden 2016 - 2020, hela 117 hektar. Det är 35 procent mer än vad som exploaterades i andrakommunen Linköping som exploaterade 86 hektar, och ungefär lika mycket som exploaterades i de 126 svenska kommuner som exploaterade minst jordbruksmark under samma period.

-          De allvarstider vi befinner oss i med krig i vårt närområde ställer stora krav på en god beredskap och detta gäller inte minst livsmedelsförsörjningen. Men jordbruksmarken har också betydelse för biologisk mångfald och klimatarbete. Med andra ord finns det många anledningar till att bevara våra jordbruksmarker, säger Ehsan Nasari, kommunalråd för Centerpartiet.

Uppsala kommun planerar att exploatera mer än 100 hektar jordbruksmark för primärt bostadsbyggande inom ramen för utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna. Kommunen har också planer på att exploatera cirka 70 hektar jordbruksmark för att etablera ett nytt industriområde i Librobäck.

Läs gärna motionen här: 18.-svar-pa-motion-om-riktlinje-for-att-varna-uppsalas-jordbruksmark-fran-jonas-petersson-c.pdf