Styret agerar respektlöst mot idrotten

Slutreplik 2023-12-13

Det är lovvärt att S, V och MP säger sig vilja hålla ”fokus på idrotten” (UNT 30/11), en ambition vi delar fullt ut. Tyvärr verkar den inte räcka hela vägen, oavsett ansats och förhoppningar står vi nu med ett tjugotal försenade idrottsanläggningar. Att beskriva detta som att ha ”full fart framåt” framstår inte som särskilt lyhört.

Det kan knappast beskrivas som att man genomför ”nödvändiga investeringar” när man prioriterar en enda skatepark i stället för de över 20 försenade anläggningarna. Dessa projekt har man från styret inte velat se över, inte heller motiverat varför de försenas i lokalförsörjningsplanen. Vi är alla mycket medvetna om det ekonomiskt tuffa läget, men att inte ens ge en förklaring anser vi är respektlöst, inte minst mot föreningarna det berör.

Vad gäller den politiska viljans vara eller icke vara kan vi bara hänvisa till fakta. I fallet med Gamlis IP har föreningen fått en rad olika besked om konstgräsplanen bara under det här året. Något som inte direkt signalerar handlingskraft.

Att vi skulle skapa ”förvirring och otrygghet” tycker vi är ett mycket märkligt påstående, speciellt när det enda vi gör är att belysa innehållet i styrets egen lokalförsörjningsplan, en plan som de facto innehåller många förseningar. I ljuset av att styrets representanter dessutom givit olika versioner om hur de tänkt rösta i frågan finner vi den anklagelsen än mer anmärkningsvärd.

När planen kom upp i idrotts- och fritidsnämnden yrkade vi också på att den skulle återremitteras, för att problemen skulle kunna åtgärdas, ett förslag som inte bifölls.

De försenade anläggningarna är något som redan oroar föreningarna, och det på goda grunder. Våra idrottsföreningar kämpar redan med ökade kostnader och höga lokalhyror. Osäkerhet om anläggningarnas utveckling innebär i den situationen ett ökat stressmoment.

I slutändan handlar det om att våga prioritera så att idrotts- och fritidslivet ges förutsättningar att tillgodose åtminstone sina mest grundläggande behov. Det vågar vi och det hoppas vi att styret också ska göra till slut.