Motion om att införa det brottsförebyggande programmet ”Rätt Kurva” i Uppsala

Vid kommunfullmäktige den 29/1 lämnade Centerpartiet och Moderaterna in en motion om att införa det brottsförebyggande programmet ”Rätt Kurva” i Uppsala. Läs den gärna här.

Uppsala och Sverige står just nu inför svåra utmaningar. Uppsala ska vara en trygg kommun både i hemmet som på offentliga platser i såväl staden som kommunens mindre orter. Så ser det inte ut i dag.

Det pågår ett gängkrig mitt ibland oss. Minderåriga lejs att agera barnsoldater på gängens slagfält, på våra gator och torg, i bostadsområden och hem. Många gånger börjar kriminaliteten redan i mellanstadiet med vakthållning och kuriruppdrag åt äldre gängkriminella som lockar med status, pengar och att få ingå i ett sammanhang. Polisen bedömer i dag att så många som tre barn dagligen rekryteras till de kriminella gängen. Att stoppa nyrekryteringen av unga borde alltså vara samhällets kanske mest prioriterade uppgift just nu.

För att lyckas med det och bryta den negativa trenden behöver vi sätta in systematiska förebyggande insatser redan från förskolan med fokus på de familjer där det finns riskfaktorer. Uppsala kommuns medarbetare gör redan idag ett fantastiskt jobb. Nu behöver de förutsättningarna att kunna göra ännu mer och jobba än mer långsiktigt. Samverkan är i det här fallet a och o.

Ett framgångsrikt koncept är den tyska modellen ”Rätt Kurva”. Det är ett långsiktigt brottförebyggande program för samverkan mellan polis, socialtjänst, näringsliv och civilsamhälle. Programmet har ett unikt angreppssätt då man inte bara fångar upp barnen som är i riskzon utan även involverar deras familjer. I Sverige har Polismyndigheten genom NOA tagit initiativet att implementera och utveckla arbetssättet i Göteborg Nordost, Linköping och Södertälje. Modellen utvärderas också löpande via ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet.

Modellen bygger på att Polismyndigheten samverkar tätt med socialtjänsten i ett ”Rätt Kurva-team”. Det nära samarbetet syftar till att förebygga nyrekrytering av barn till kriminalitet. Polisen och socialtjänsten väljer efter ett system med varningsfaktorer tillsammans ut de barn som visar starka tecken på att befinna sig i riskzonen för grov kriminalitet. Barnen och familjen erbjuds därefter det brottsförebyggande programmet ”Rätt Kurva”. Programmet är helt frivilligt och utan kostnad för familjen.

Erfarenheterna från Tyskland är goda och den svenska polisen är mycket hoppfull inför pilotprogrammen i Göteborg, Linköping och Södertälje. Allt tyder på att ”Rätt Kurva” är ett kraftfullt brottsförebyggande instrument. Därför borde Uppsala sträva efter att projektet implementeras även här.

Vår kommun har drabbats särskilt hårt av gängkriminaliteten det senaste året. Detta måste bli en väckarklocka, ett startskott för att utveckla våra metoder och samarbeten till dess att de ger resultat, att inga unga dras ned i kriminalitet.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar 

att  Uppsala kommun ska verka för att det brottsförebyggande programmet ”Rätt Kurva” startas upp i Uppsala.

Ehsan Nasari (C)

Sofia Andersson (M)

24-01-29