Replik: Ungdomars framtid är vårt gemensamma ansvar

Förneka inte Uppsalas ungdomar tillgång till den breda arbetsmarknaden skriver Ehsan Nasari med flera i en slutreplik i debatten om sommarjobb.

M, C och KD välkomnar Stefan Hannas och Utvecklingspartiet Demokraternas engagemang för ungdomars arbetsmöjligheter. Det är dock synd att de ser begränsningar istället för möjligheter, särskilt när det gäller den privata sektorns betydande roll i att skapa arbetstillfällen. Vår vision sträcker sig längre – att erbjuda ungdomar en möjlighet att utforska en mångfald av karriärer, inte bara i offentlig sektor utan också hos företag av alla slag.

Att begränsa ungdomars sommarjobbsmöjligheter till kommunens och föreningslivets verksamheter är att förneka dem tillgång till den breda arbetsmarknaden. Det är viktigt att komma ihåg att många företag, oavsett storlek, bidrar till att forma framtidens arbetskraft. Därför bör vi ge unga möjlighet att få värdefulla erfarenheter från en bred palett av arbetsplatser.

Vi förstår att det finns farhågor om att en utvidgning till privat sektor kan snedvrida marknaden eller skapa orättvis konkurrens. Det är dock viktigt att påpeka att de tre veckorna av sommarjobb knappast innebär någon risk för detta. Ungdomar som deltar i sommarjobbsprogrammet kommer inte att konkurrera ut ordinarie arbetskraft, utan snarare få en chans att lära sig och utvecklas under handledning. Deras närvaro på arbetsplatsen innebär en investering av företagen i form av tid och resurser för att handleda och utbilda dem – en investering i framtidens arbetskraft.

M, C och KD har stor tilltro till våra företagares samhällsansvar och deras vilja att investera i nästa generation. Genom att inkludera privata företag i sommarjobbsprogrammet skapar vi en bro mellan ungdomar och arbetslivet, där unga får möjlighet att prova på och lära sig i en verklig arbetsmiljö. Denna erfarenhet kan leda till en varaktig koppling till arbetsmarknaden och stärka ungdomars intresse för att återvända till dessa företag i framtiden. Vi hoppas att S, V, MP och UP kan börja se våra företag som en tillgång för en positiv samhällsutveckling och inte en administrativ börda.

Ehsan Nasari, kommunalråd (C), 2:e v ord, arbetsmarknadsnämnden

Mårten Blix, led (M), arbetsmarknadsnämnden

Tobias Hägglund, led (M), arbetsmarknadsnämnden

Eva Moberg, led (KD), arbetsmarknadsnämnden

Tove Hovemyr, ers (C), arbetsmarknadsnämnden

Elin Björkman, ers (M), arbetsmarknadsnämnden

Dersim Orfali, ers (KD), arbetsmarknadsnämnden