Replik: Tidöregeringen saknar företagarpolitik

Moderaterna bedriver i regeringsställning en företagarfientlig politik, skriver Elisabeth Thand Ringqvist och Mattias Johansson.

Det är rörande att Fredrik Ahlstedt (M) ”med tillförsikt” efterlyser skattereformer från sin egen regering (UNT 6/2). Vi är många som undrar var skatte- och tillväxtpolitiken blev av sedan Tidöavtalet signerats. Inte minst eftersom Sverige befinner sig i ett utmanande ekonomiskt läge. Kombinationen av låg tillväxt, hög inflation och ökad arbetslöshet är unik. Inget OECD-land i Europa har så svag prognosticerad tillväxt som oss.

I Tidöpartiernas budgetar är det likväl tomt på åtgärder som gör det lönsamt att gå från bidrag till arbete, som minskar företagens kostnader och som stimulerar investeringsviljan i Sverige.

I år stoppas istället uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt. En marginalskattehöjning så kraftfull att den motverkar det borttagande av värnskatten som Centerpartiet tvingade S-regeringen att genomföra. Det drabbar precis den typ av arbetskraft där kompetensbristen är som allra störst: läkare, unga ingenjörer, erfarna poliser och specialistsjuksköterskor.

Regeringen gör heller ingenting åt det faktum att Sverige har bland världens högsta skatter för att anställa personer med låga inkomster. Tvärtom höjde man ifjol arbetsgivaravgifterna för unga med 30 procent. Från årsskiftet höjdes skatten på 15–17-åringars sommarjobb med nära 5000 kronor. Detta i ett läge då det är helt avgörande att ungdomar får jobb och arbetslivserfarenhet.

Dessutom har Tidöpartierna gjort det betydligt svårare och dyrare att rekrytera utanför Sverige. Detta genom att man i två steg chockhöjt lönegolvet för att bevilja arbetstillstånd till arbetskraft från utlandet. Konsekvenserna blir att många företag ställs utan arbetskraft och får stora problem med sin verksamhet. Samtidigt kommer tusentals människor som redan vistas i Sverige med arbetstillstånd att tvingas lämna landet. Detta är människor som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Inte minst är många verksamma inom gröna näringar som verkligen behövs för svensk livsmedelsproduktion.

Centerpartiet ägnar sig inte åt önsketänkande. Vi lägger förslag efter förslag i Riksdagen för sänkta arbetsgivaravgifter, minskade lönekostnader för småföretag och ökade möjligheter till att fler kommer i riktiga jobb. Därtill vill vi sänka skatten för medel- och låginkomsttagare och pressa ned marginalskatterna. Så bekämpas inflationen, samtidigt som fler kommer till arbete och människor får mer kvar i plånboken efter skatt.

Elisabeth Thand Ringqvist (C), riksdagsledamot och vice ordförande näringsutskottet

Mattias Johansson, partistyrelseledamot och ledamot av Uppsala kommunfullmäktige