Debattartikel: Rösta blankt i Uppsalas folkomröstning

Ge inte låtsasfolkomröstningen legitimitet, rösta blankt 9 juni, skriver företrädare från M, C, KD och L.

Sedan den lokala folkomröstningen presenterades har våra partier ställt oss skeptiska till den i sin helhet. Det svenska folkstyret bygger på en representativ demokrati. Folkomröstningar kan i vissa lägen utgöra ett komplement men det är alltid de folkvalda församlingarna som i slutändan ska tolka och förvalta omröstningens utslag.

Utöver detta är folkomröstningar mycket kostsamma och tar resurser från andra verksamheter. Resurser som i tuffa ekonomiska tider i stället borde gå till kärnverksamheten. Därför anser vi att folkomröstningar bör användas sparsamt.

I frågeställningen som medborgarna ska ta ställning till är det olyckligt att ställa stad och land mot varandra. Vi vill både se en levande landsbygd och pulserande stadskärna. Det ena utesluter inte det andra. Det kan tyckas märkligt att boende i city ska ta ställning till huruvida exempelvis Vattholma ska växa eller inte.

I det polariserade läge vi befinner oss i behöver vi förtroendevalda samla, inte splittra. Då är det problematiskt att S, V, MP och UP i stället väljer att spä på motsättningarna. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna står därför enade i vårt ställningstagande att Uppsalaborna bör rösta blankt. Vi må ha lite olika perspektiv på hur Uppsala ska utvecklas framöver men vi delar samma grundläggande mål om att hela Uppsala ska leva och utvecklas.

Europa är i krig. Vi behöver, nu mer än någonsin, fler som engagerar sig för frihet och mänskliga rättigheter. EU bildades efter andra världskriget som ett fredsprojekt för ett sargat Europa. Vi måste fortsätta att försvara freden, friheten och demokratin varje dag, så även på valdagen den 9 juni. Folkomröstningen stjäl fokus och resurser från Europaparlamentsvalet – tid och pengar som i stället borde ägnas åt de viktiga Europafrågorna. Ett högt valdeltagande är av största vikt och vi uppmanar alla att rösta på ett borgerligt parti i det valet. Stanna inte hemma!

Sedan folkomröstningen först presenterades har både inriktning och frågeställning ändrats. Vad Uppsalaborna nu ska ta ställning till är inte en enkel Ja- eller Nej-fråga, utan en 31 ord lång, komplex formulering med alternativ som inte utesluter varandra. Frågan är helt enkelt ställd på ett sätt som gör att svaret kan tolkas hur som helst. Väljarna ska inte behöva en kommunalt framtagen guide för att förstå vad de olika svarsalternativen innebär. Det är ovärdigt. Dessutom är det svårt att förstå hur en person som vill att det ska byggas både i staden och längs de utpekade stråken, respektive hur en person som inte vill att det ska byggas alls, ska rösta.

Tidigare har det funnits en bred blocköverskridande enighet i frågor kring Uppsalas långsiktiga utveckling. I dagsläget förlitar sig styret på UP som inte delar deras uppfattning om stadsutveckling. Givet den splittring som finns i stadsbyggnadsfrågan är det ytterst tveksamt om resultatet kommer att ge någon som helst påverkan på kommunens framtid. Det skapar en falsk bild av medborgarinflytande och kostar skattebetalarna pengar.

I själva verket är det partierna som bestämt denna folkomröstning som å ena sidan skjuter över ansvaret för sina misslyckade förhandlingar på väljarna samtidigt som de säger att kommunen ska spara in på onödig administration. Oberoende av resultatet i folkomröstningen kommer det framöver att byggas både i Uppsalas kringorter och inne i staden. En majoritet för antingen Ja eller Nej ger alltså ett helt öppet resultat, men en majoritet av blankröster innebär ett underkännande av hela folkomröstningscirkusen.

Det behövs ett långsiktigt ansvarsfullt politiskt ledarskap för att säkra Uppsalas utveckling. I stället ser vi att S, V, MP och UP använder skattebetalarnas pengar till en folkomröstning för att säkra den egna makten, inte för att främja demokratin. Det enda rimliga är därför att rösta blankt på valdagen!

Therez Almerfors, kommunalråd (M), Uppsala

Sofia Andersson, kommunalråd (M), Uppsala

Ehsan Nasari, kommunalråd (C), Uppsala

Jonas Segersam, kommunalråd (KD), Uppsala

Jennie Claesson, kommunalråd (L), Uppsala