Pressmeddelande: Mindre genomfartstrafik i city

Genom att leda om biltrafiken från Islandsbron till den nya Tullgarnsbron kan vi minska onödig genomfartstrafik och skapa en mer trivsam stadskärna med mindre buller och föroreningar.

I dag tar vi ett stort steg för att minska genomfartstrafiken i centrala Uppsala. Genom beslutet i Gatu- och samhällsmiljönämnden, för vilket Centerpartiet var avgörande, att stänga Islandsbron för biltrafik, men samtidigt hålla den öppen för gång, cykel, kollektivtrafik och utryckningsfordon, skapar vi en bättre stadsmiljö för både Uppsalabor och besökare. Samtidigt leder vi om trafiken på ett mer välfungerande sätt, i och med att Tullgarnsbron nu öppnar lite längre söderut.

- Det här kommer både innebära ett effektivare trafikflöde med färre köer, men framför allt ett trevligare city med mindre buller och föroreningar, säger Nora Karlsson, andre vice ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden.

Varje vardag har nära 12 000 bilar passerat över Islandsbron och merparten av dem har varit ren genomfartstrafik, som inte har centrum som mål utan tvingas ta vägen i brist på bättre alternativ. Sådan trafik har ingen plats i stadskärnan. Bilisterna förtjänar effektivare transportleder och stadens invånare och besökare förtjänar en trivsam miljö med mindre buller och föroreningar och mer grönska, liv och rörelse. Att befria stadskärnan från genomfartstrafik är en viktig del i att åstadkomma just ett trivsammare city.

- Centerpartiet kommer alltid vara partiet för ett grönare och roligare city, konstaterar Nora Karlson.