Debattartikel: Sista chansen för S, V och MP att rädda Uppsala Kvinnojour

Det är dags för vänsterstyret att ta sitt förnuft till fånga.

Minst tolv kvinnor misstänks ha mördats av en partner eller före detta partner, bara under årets tre första månader. I Uppsala söker hundratals personer årligen stöd för att kunna lämna en våldsam relation. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem. Sedan 2002 är det också klassat som en folkhälsofråga av FN:s världshälsoorganisation, WHO.

Mot bakgrund av detta är det oförsvarligt hur Uppsala kommuns politiska styre (S, V, MP) avstår från att ge den ekonomiska hjälp som krävs för att Uppsala Kvinnojour inte ska behöva lägga ner stora delar av sin verksamhet. Kvinnojourens verksamhet har pågått och utvecklats i över 40 år och är ett nödvändigt komplement till kommunens egen verksamhet. Trösklarna att ta kontakt med Uppsala Kvinnojour är medvetet låga och sökande får vara anonyma. 2023 stöttade de 406 kvinnor och 67 anhöriga. Hittills i år har de hjälp 92 nya och 93 gamla kontakter.

Den ekonomiska hjälp som behövs är 2,4 miljoner. Det motsvarar en promille av kommunens totala budget, men för Uppsala Kvinnojour är pengarna fullständigt avgörande. Utan det extra anslaget blir de exempelvis tvungna att kraftigt minska sin personal. Redan nu har de behövt säga upp en medarbetare och en till kommer behöva gå vid månadsskiftet. Utan full finansiering blir de tvungen att säga upp 60% av sin personal under 2024. Det borde vara uppenbart för alla att utebliven finansiering får omedelbara konsekvenser för deras förmåga att hjälpa Uppsalas våldsutsatta kvinnor. Behovet av stöd och hjälp är konstant och ökar. Därför behöver vi flera av varandra oberoende organisationer och stödinsatser som kan möta upp dessa och komplettera myndigheters insatser. Barn i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa. Det finns en stark koppling mellan att bevittna våld och att själv bli utsatt för våld. Kvinnojouren har en viktig roll även för dessa barn. 

Kommunstyrelsen har vissa förfogandemedel, pengar som i nödfall kan läggas på frågor som ligger inom kommunstyrelsens ansvar. Från Centerpartiet anser vi att detta fullt klart är ett nödfall och lämnar därför ett nämndinitiativ på dagens kommunsstyrelsesammanträde om ekonomisk hjälp till Uppsala Kvinnojour. S, V och MP har redan meddelat att de inte kommer att stödja några extra pengar till Uppsala Kvinnojour från kommunstyrelsen nödkassa. Från Centerpartiet tycker vi att det skulle vara olyckligt, Ibland behöver vi som kommun klara av att tänka längre än ett verksamhetsår i taget. Studier som gjorts uppskattar att den direkta kostnaden för vård och samhällsinsatser vid våld mot kvinnor i Sverige uppgår till 2,5 – 3,5 miljarder kronor årligen. Det skulle innebära en kostnad på 50 miljoner för Uppsala kommun, årligen. Denna uppskattning innefattar dock inte långtgående ekonomiska effekter på samhället såsom arbetsbortfall vid sjukskrivning, sociala insatser, våldsbeteende hos barn som själva blivit utsatta för eller bevittnat våld, och andra följdverkningar. Att ha välfungerande kvinnojourer är livsviktig för alla de kvinnor och deras barn som får hjälp där, men är också samhällsekonomiskt klokt.

Ett beslut i kommunstyrelsen om nödhjälp skulle kortsiktigt lösa problemet med finansieringen för Uppsala Kvinnojour under 2024 så att de inte behöver avveckla stora delar den fina och unika verksamhet som de har byggt upp under årtionden. Långsiktigt vill vi från Centerpartiet att kommunen säkerställer Uppsala Kvinnojours finansiering via ett så kallat IOP, Idéburet offentligt partnerskap.

”Det tar tid att bygga upp en verksamhet men det går fort att stjälpa den.” Detta konstaterar Uppsala Kvinnojour i den vädjan om fortsatt finansiering de skickat till Uppsala kommunstyrelse. Dessa är varningens ord att ta på allvar. Ord som vi hoppas att kommunstyrelsen ska lyssna på.

Ehsan Nasari (C), kommunalråd