Pressmeddelande: Ehsan Nasari (C): Förbudet mot löveldning är helt absurt!

2024-04-17

Sedan årsskiftet råder nya regler som förbjuder privatpersoner att bränna löv och grenar. Reglerna gäller inte bara privatpersoner som vill elda upp gamla grenar efter vårstädningen, utan också för företag som ska göra sig av med exempelvis trädgårds- och matavfall. Avfallet ska i stället komposteras eller köras till återvinningen. Bestämmelserna är en del i den revidering som har gjorts av EU:s avfallsdirektiv.

-          Att förbjuda trädgårdsstädning på tomten har uppenbart inte varit EU:s avsikt. Att regeringen och myndigheter har gjort en så snäv tolkning av direktivet är helt absurt, säger Ehsan Nasari, kommunalråd C.

Naturvårdsverket har gett kommunerna i uppgift att besluta om undantag från reglerna, och att kontrollera så de följs. Halmstad kommun har gjort tolkningen att det är okej att elda i trädgården om det inte stör andra.

-          Uppsala kommun bör snarast följa Halmstad kommun och göra samma tolkning, säger Mats Åhlund, 2:e vice ordförande i Miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Centerpartiet kommer även lyfta frågan om eldning av trädgårdsavfall i kommande kommunfullmäktige som äger rum 29 april.

-          Vi avser att lyfta frågan i kommande fullmäktige, eftersom det är tydligt att styret måste klargöra vad som gäller i vår kommun. Under april och maj ska alla börja ordna till sina fritidshus över kommande långhelger, bryter de mot kommunens föreskrifter när de ska elda kvistar och löv och bråte som man alltid gör? Och hur blir det med majbrasor, säger Ehsan Nasari.

Om EU:s avfallsdirektiv: Förslaget innebär en revidering av avfallsdirektivet avgränsad till livsmedels och textilavfall. Syftet med förslaget är att minska påverkan på miljö- och klimat. Läs mer 202223fpm126.pdf (regeringen.se)

Kontakt:

Ehsan Nasari, kommunalråd C

0736298403

ehsan.nasari@uppsala.se