Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Daniel Solling

Daniel Solling

Personbild


Ledamot i namngivningsnämnden

Daniel är fil. dr. och arbetar som forskningsarkivarie och projektledare. Han bor i Stenhagen och intresserar sig vid sidan av politiken för att resa, cykla, promenera och läsa. Daniel är också en regelbunden gympadeltagare. Han är Centerpartiets ledamot i namngivningsnämnden, och dessutom ersättare i regionfullmäktige samt i regionens trafik- och samhällsutvecklingsnämnd.