Ingmar Jansson

Personbild


Ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot i styrelsen för Uppsala Skolfastigheter AB

Ingmar Jansson är bonde och byggnadsentreprenör och boende i Börje. Han är ersättare i kommunfullmäktige och i styrelsen för Uppsala Skolfastigheter AB. Ingmar är dessutom ordförande i Centerpartiets lokalavdelning i Börje.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.