Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Jan Ulmander

Jan Ulmander

Personbild


Vice ordförande i räddningsnämnden

Jan är före detta rådman vid Uppsala tingsrätt. Han har även arbetat på bland annat regeringskansliet, samt suttit i styrelsen för Länsförsäkringar Uppsala. Jan är vice ordförande i Uppsalas, Tierps och Östhammars kommungemensamma räddningsnämnd.