Jan Ulmander

Personbild


Vice ordförande i räddningsnämnden

Jan är före detta rådman vid Uppsala tingsrätt. Han har även arbetat på bland annat regeringskansliet, samt suttit i styrelsen för Länsförsäkringar Uppsala. Jan är vice ordförande i Uppsalas, Tierps och Östhammars kommungemensamma räddningsnämnd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.