Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Johan Ulin

Johan Ulin

Personbild


Ledamot i styrelsen för Uppsala Vatten & Avlopp

Johan är ledamot i styrelsen för Uppsala Vatten & Avlopp.