Jonas Petersson

Personbild


Gruppledare i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen

Vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden

Jonas bor i Ulleråker och arbetar som systemintegratör. Han är aktiv i Centerpartiet för att ge medborgarna större frihet och ansvar. Det ger medborgare med självförtroende och ett hållbart växande samhälle, ett närodlat samhällsbygge. Jonas är gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige samt 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Du kan kontakta Jonas via formuläret nedan om du har frågor om Centerpartiets lokala politik eller lokala företrädare.

Kontakta Jonas Petersson

Kontakta Jonas

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.