Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Karolina Wigenfeldt

Karolina Wigenfeldt

Personbild


Ersättare i äldrenämnden

Karolina är ersättare i äldrenämnden och ledamot i den politiska styrgruppen för närvård.