Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Kenny Jonsson

Kenny Jonsson

Personbild


Suppleant i Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter AB

Kenny bor i Nåntuna och är före detta departementsråd i arbetsmarknadsdepartementet och har även jobbat i utbildningsdepartementet. Kenny är suppleant i Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter.