Kenny Jonsson

Personbild


Suppleant i Uppsala Kommun Arena- och fastighetsbolag

Kenny bor i Nåntuna och är före detta departementsråd i arbetsmarknadsdepartementet och har även jobbat i utbildningsdepartementet. Kenny är suppleant i Uppsala Kommun Sport- & Rekreationsfastigheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.