Uppsala
Centerpartiet lokalt
  • / Örjan Berglund

Örjan Berglund

Personbild


Kommunfullmäktigeledamot och ledamot i miljömålsrådet

Örjan Berglund är ledamot i kommunfullmäktige och i Uppsala kommuns miljömålsråd.