Handlingsprogram


Handlingsprogrammet är den mest fullständiga redogörelsen över den politik vi vill föra i Uppsala kommun nu och i framtiden. Det justeras och fastställs på Centerpartiet Uppsalas kretsstämmor utifrån förslag från våra lokala medlemmar.

Handlingsprogrammet är en heltäckande redogörelse för den politik Centerpartiet Uppsala formellt har antagit. Innehållet är framförallt kommunal politik, men i undantagsfall innehåller handlingsprogrammet även regional och nationell politik som partiet lokalt driver på för att partiet nationellt ska anta.

Det senaste kommunala handlingsprogrammet lades till handlingarna - med förbehåll för redaktionella ändringar - av Centerpartiet Uppsalas kretsstyrelse den 25 maj 2022.

Centerpartiet Uppsalas kommunala handlingsprogram , 253.7 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.